Plán akcí – květen 2021

Plán akcí – květen 2021

 • Zápis do MŠ – 11. 5. a 12. 5. 2021
 • Fotografování dětí – 17.5. 2021
  bližší informace budou upřesněny
 • Tančí celá školka – 24. 5. 2021
  akce na zahradě MŠ
  (bude hrazeno ze SRPŠ)
 • Divadlo Šamšula – 5. 2021
  pohádka „Jak čmeláčci léčili kytičku“

_______________________________________________________

Vzhledem k nejisté situaci (pandemie Covid 19) se mohou termíny akcí změnit
nebo celé akce zrušit.  O změnách budete včas informováni.
D
ěkujeme za pochopení.