Plán akcí mateřské školy na měsíc květen 2018

Plán akcí mateřské školy na měsíc květen 2018

3. 5.  –   zápis do MŠ

7. 5.   –  omezen provoz MŠ

15. 5.  –  besídka pro maminky dětí z oddělení „Berušky“ v 15:00 hod.

17. 5.  –  besídka pro maminky dětí z oddělení  „Mravenečci“ v 15:00 hod.

18. 5.  –  vystoupení v Domově seniorů –  „Mravenečci“

21. 5.  –  Výlet, ZOO Ostrava

24. 5.  –  Edukační program pro předškoláky Hra na zdraví a Víš, co jíš?

 

Na měsíc červen se chystá…

Oslavy svátku dětí

kv