Plán akcí – říjen 2020

Plán akcí – říjen 2020

  • Plavecký kurz „Delfínek“ – každý pátek
  1. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10.
  • Vánoční fotografování dětí – 27. 10. v 9:30 v MŠ

(informace budou upřesněny)

  • Setkání s prvňáčky – akce pozastavena z důvodu epidemiologické situace pandemie Covid 19
  • Maminko, tatínku, pojď si hrát – třída Koťátka – akce zrušena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pandemie Covid 19

__________________________________________________

Vzhledem k nejisté situaci (pandemie Covid 19) se mohou termíny akcí změnit
nebo celé akce zrušit.  O změnách budete včas informováni.
D
ěkujeme za pochopení.