Poděkování za ochranné štíty

Poděkování za ochranné štíty

Poděkování Střední odborné škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek

soš

Vedení školy srdečně děkuje zástupkyni statutárního orgánu SOŠ Frýdek-Místek RNDr. Jitce Filipcové  za darování obličejových štítů pro naše zaměstnance. Škola pružně reaguje na aktuální trendy, žáci pracují s 3D tiskárnami, což je zařízení, které dokáže podle digitálního 3D modelu nebo na základě již existující předlohy „vytisknout“ zcela nový trojrozměrný objekt. Této technologie využili kolegové pedagogové a vyšli tak vstříc potřebám zdravotníků a škol a vyrobili nám ochranné štíty.  Spolupráce s touto školou je dlouhodobě na výborné úrovni, naši žáci patří mezi časté studenty této školy, která poskytuje široké spektrum oborů vzdělání.

Přejeme škole mnoho šikovných, aktivních a vzdělání chtivých studentů a těšíme se na další spolupráci.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy