Pozastavení zahájení činnosti kroužků

Pozastavení zahájení činnosti kroužků

Vážení rodiče,

z důvodu aktuální epidemiologické situace a mimořádných opatření  MŠMT a Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest pozastavujeme v této chvíli zahájení činnosti všech kroužků (s výjimkou náboženství – nejedná se o kroužek) a kroužků doučování (informace Vám podají jednotliví vyučující, kteří kroužky doučování vedou). O  dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy