Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

srdečně zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. třídy naší školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy 1. stupně.

K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, dále děti, které v loňském roce měly odklad školní docházky.

K zápisu si, prosím, přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce dítěte.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, je potřeba, abyste k zápisu přišli již s doporučením školského poradenského zařízení.

Požádá-li zákonný zástupce dítěte o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, které dosáhne šestého roku věku v období:

 •  od září do konce prosince 2019, je nutné předložit vyjádření školského poradenského zařízení,
 •  od ledna do konce června 2020, je nutnou podmínkou pro jeho přijetí vyjádření školského  poradenského zařízení a vyjádření odborného dětského lékaře (pediatra).

Zápis do školy  je  velkou událostí v životě Vašeho dítěte, po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Proto se snažíme, aby tento okamžik byl příjemný a zajímavý. Na chodbách školy si naši žáci v kostýmech připraví různé zábavné disciplíny, při jejichž plnění se budoucí prvňáčci uvolní a ztrácejí trému a nervozitu. Následně je jejich budoucí spolužáci odvedou za paní učitelkou do třídy. Zde probíhá vlastní zápis, při kterém zkušené paní učitelky zjišťují nestresující formou školní zralost dítěte.

Většina rodičů se snaží pro své dítě vybrat tu „nejlepší“ školu s „nejlepší“ paní učitelkou. Je  opravdu velmi důležité, aby dítě získalo kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání se. Pokud jste se rozhodli pro naši školu, věříme, že Vaše očekávání naplníme.

Jaký společný cíl máme?

 • Aby se Vašemu dítěti ve škole líbilo a chodilo do ní rádo.
 • Aby jej učila příjemná paní učitelka či učitel, kteří mají respekt a jsou pro dítě autoritou a zároveň mají jeho důvěru.
 • Aby se škola pro dítě stala bezpečným místem s přátelským prostředím.
 • Aby se naučilo soustředit na činnost, kterou právě vykonává a získalo tak co nejvíce poznatků.
 • Aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách.

Co Vám Masarykova ZŠ a MŠ v Hnojníku nabízí?

 • Příjemný a plynulý přechod Vašeho dítěte z předškolního zařízení do 1. třídy. První stupeň nabízí našim nejmladším žákům bezpečné prostředí se zkušenými vyučujícími.
 • Vzdělávání a výuku v souladu s moderními vzdělávacími trendy.
 • Tým kvalitních a zkušených pedagogů.
 • Výuku anglického jazyka zábavnou a hravou formou od 1. třídy.
 • Nadstandardní materiální vybavení, výuku v odborných učebnách (jazyková, přírodovědná, fyzikální, chemická, počítačová, keramická, dvě tělocvičny a dílny).
 • Individuální péči o žáky nadané, reedukační péči žákům s poruchami učení.
 • Doučování žáků na 1. i 2. stupni.
 • Velký výběr volnočasových aktivit žáků prostřednictvím kroužků.
 • Možnost navštěvovat výuku ZUŠ A PLUS  Český Těšín přímo v prostorách školy.
 • Školní družinu s ranním i odpoledním provozem a pestrou nabídkou činností.
 • Školní klub pro žáky 2. stupně.
 • Velmi dobře vybavenou a krásnou školní knihovnu a studovnu.
 • Přátelské prostředí a dobré klima.
 • Mimoškolní aktivity, účast na mnoha soutěžích sportovních i vědomostních.

Věříme, že tento den bude pro Vás i Vaše dítě krásným zážitkem.

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáci školy!

 

Dokumenty ke stažení: (Formuláře si  můžete  vytisknout a přinést vyplněné, nebo je obdržíte při zápisu na místě.)