Prázdninové kempy pro děti

Prázdninové kempy pro děti

Vážení rodiče, milé děti,

po náročném období letošního školního roku jsme se (stejně jako v loňském roce) rozhodli pomoci Vám s organizací a zajištěním hodnotného využití volného času dětí o prázdninách.

Ve spolupráci  s Ostravskou sportovní akademií se naše škola zapojila do výzvy MŠMT a pořádáme tzv. LETNÍ KEMPY  na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí,  v důsledku pandemie COVID 19.

Účelem letních kempů je:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
  • podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

O prázdninách pořádáme dva letní kempy pro žáky 1. – 9. ročníku

  • 12.7. –  16. 7.  téma „Lovci pokladů na ztraceném ostrově“
  • 9.8. – 13. 8.  téma „Zámořské objevy“

V případě naplnění kapacity a dalšího zájmu je navíc plánován ještě třetí termín od 16. – 20. 8. 2021.

Program a aktivity budou probíhat  denně od 7:00 do 15:30 ve školní družině, na školní zahradě a zahradě mateřské školy, dále v přírodě v okolí Hnojníku (vše v závislosti na počasí).

Děti během celého týdne poznají nové kamarády z jiných tříd, budou se učit spolupracovat, komunikovat a užívat si dětského kolektivu. Součástí všech činností je také neformální vzdělávání zaměřené na doplnění znalostí a dovedností, bude kladen důraz na zdravý životní styl a pohyb. Součástí je také neformální vzdělávání zaměřené na doplnění znalostí a dovedností, bude kladen důraz na zdravý životní styl a pohyb.

Kempy mají účastníci zdarma, včetně stravování, vzhledem k jejich koncepci uhradí rodiče pouze odměny a materiál na kreativní tvoření pro děti v částce 200 Kč (program viz letáčky v příloze).

Bližší informace obdrželi žáci od svých třídních učitelů.

Věříme, že Vás tato nabídka zaujme a umožní dětem netradičně vyplnit část prázdnin.

S přáním krásných slunečných dní

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Podobné aktuality