Harmonogram a přehled činností v měsíci červnu

Harmonogram a přehled činností v měsíci červnu

 

Datum

Akce, činnost

12. 6. Vložení posledních výukových materiálů (na týden 15. 6. – 19. 6.) na webové stránky školy.
12. 6. Poslední výukové videohodiny.
8. 6. – 19. 6. Vrácení vypůjčených knih do školní knihovny paní knihovnici od 8:00 do 13:00.
15. 6. – 19.6. Odevzdávání učebnic podle rozpisu s ohledem na dodržení hygienických
a bezpečnostních opatření (připraví třídní učitel žáka do 11. 6.).
19. 6. Poslední konzultační hodiny, ukončení videovýuky.
19. 6. Uzavření klasifikace.
25. 6. Ukončení vzdělávacích a zájmových aktivit pro žáky 1. a 2. stupně.
26. 6. Vydání vysvědčení (ve skupinách maximálně po 15 žácích, v 8.00 a v 10.00 hodin, podle předem stanoveného rozpisu zveřejněném na webových stránkách školy 23. 6.).
29. 6. – 30. 6. Ředitelské volno. 

(V tyto dny nebude v provozu školní družina. Provoz mateřské školy zůstává nezměněn, dle stanoveného červnového režimu.)

 

Termíny schůzek s rodiči žáků budoucích prvních a šestých ročníků:

Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků s ohledem na stále platná epidemiologická opatření se uskuteční (bez účasti dětí) dne 16. 6. 2020 v 15:00. Vzhledem k situaci prosíme rodiče, aby za každé dítě byl přítomen pouze jeden zákonný zástupce. Schůzka proběhne ve školní jídelně, za přítomnosti třídní učitelky a vedení školy.

Kromě schůzky byl také přislíben „náhradní neformální zápis pro budoucí prvňáčky“, společně
s pásmem zábavných úkolů a soutěží. Tato akce bude realizována až poslední týden v srpnu nebo první týden v září (podle aktuálního vývoje situace).

Další informace obdrží zákonní zástupci e-mailem.

 

Informativní schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku s ohledem na stále platná epidemiologická opatření se uskuteční (bez účasti dětí) dne 16. 6. 2020 v 16:00.

Na setkání budou přítomni třídní učitelé a vedení školy. Vzhledem k situaci prosíme rodiče, aby za každé dítě byl přítomen pouze jeden zákonný zástupce. Schůzka proběhne ve školní jídelně.

Další informace obdrží zákonní zástupci e – mailem.

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy