Projektový den s Němčinou v rámci projektu Němčina nekouše

Projektový den s Němčinou v rámci projektu Němčina nekouše

Na pozvání naší školy a za podpory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni k nám v pátek 2. 10. 2020 do Hnojníku zavítala jazyková animátorka Kristýna Šoukalová. O tom, že Němčina opravdu nekouše, se tak mohli přesvědčit žáci šestých ročníků. Takto je pojmenovaný projekt, jehož snahou je motivovat žáky při výběru 2. cizího jazyka a zvýšit preference směrem k německému jazyku. K dosažení tohoto cíle se využívá metody takzvané jazykové animace, která hravou formou pomáhá překonat ostych a odbourat zakořeněnou mylnou představu, že je němčina těžký jazyk. Běžná výuka v hodinách němčiny tak proběhla zcela netradiční formou jazykové animace, což je moderní nekonveční vyučovací metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země.

Jazyková animátorka nejprve velmi autenticky navodila cizojazyčnou atmosféru. Pomocí jazykových her s pohybovými prvky: Jak se ti daří?, Kufr, Tichá pošta, skládání mapy formou puzzle, postupně prolomila počáteční stud a zábavnou formou žáky seznámila se základy německého jazyka. Podpořila tak osobní iniciativu a kreativitu žáků 2. stupně, kteří byli do jazykové animace aktivně zapojeni. Prostřednictvím motivačních jazykových aktivit se tak přirozeným způsobem podporuje proces učení. Žáci si v jeho průběhu utvoří jasnější představu o tom, co mají jednotlivé země společné a v čem se naopak liší. Tímto způsobem mohou překonat obavy z chyb v komunikaci v cizím jazyce, případně ze setkání s rodilými mluvčími sousedních států, a korigovat tak vlastní stereotypní představy.

Fotogalerie Němčina nekouše