Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
přinášíme Vám doplňující informace k organizaci provozu mateřské školy od 12. 4. 2021.

Jak bude testování probíhat?

 1. Nejprve se svými dětmi jděte do třídy BERUŠKY, kde proběhne testování (děti v rouškách, dospělí s respirátory).
 2. Použijte dezinfekci rukou (dospělý i dítě).
 3. Vašemu dítěti bude změřena teplota.
 4. Potřebné dokumenty (viz níže) odevzdejte přítomné paní učitelce.
 5. Otestujte své dítě podle daných instrukcí pod dohledem pověřeného pracovníka. Je možné otestovat dítě i vlastním zakoupeným testem, avšak v prostorách MŠ.
 6. Vyčkejte 15 minut na výsledek testu mimo prostory testovacího místa.
 7. Po negativním výsledku předejte své dítě paní učitelce ve své třídě (dle seznamu).

Dokumenty k odevzdání:

 • Souhlas zákonného zástupce s pověřením osoby
  V případě, že bude do mateřské školy dítě přivedeno jinou osobou než zákonným zástupcem (rodičem), je nutné, aby tato pověřená osoba vyplnila formulář “ Souhlas s asistencí u testování dítěte”.
 • Potvrzení o zaměstnání
  Rodič z IZS pouze v případě že se nejedná o dítě s povinnou předškolní docházkou.

Pokud je Vaše dítě pozitivní, máte povinnost tuto informaci sdělit vedoucí učitelce mateřské školy (i když dítě nedochází do školky). 

Soňa Ottová, vedoucí učitelka MŠ