Provoz školní družiny o prázdninách

Provoz školní družiny o prázdninách

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

plníme slib, který jsme Vám dali v době koronavirové epidemie, a to otevření školní družiny pro žáky 1. stupně během letních prázdnin.

Jsme si vědomi, že situace spojená s nouzovým stavem a s uzavřením školy byla pro některé rodiny velmi náročná. Mnozí z Vás čerpali dovolenou a jen těžko by řešili v době prázdnin péči o své dítě. Proto Vám chceme pomoci zajištěním nejen dohledu nad dítětem, ale i zájmových aktivit a smysluplného programu (sestaveného ze sportovních, výtvarných, hudebních a čtenářských činností), a to v pracovní dny od 1. 7. do 14. 8. 2020, 7.00 – 16.00 hodin.

Od 17. 8. pak proběhne ve škole pro naše žáky již tradiční příměstský tábor, o který byl letos velký zájem (kapacita je již naplněna).

Také o prázdninách budou ve školní družině dodržována mimořádná bezpečnostní a hygienická opatření, účastníky rozdělíme do skupin maximálně po 15. Aktivity pro děti povedou pedagogičtí pracovníci školy, nemusí se jednat o paní vychovatelku daného oddělení.

Přihlásit své dítě do ŠD v době letních prázdnin můžete e-mailem zaslaným třídní učitelce nejpozději do 12. 6. Po tomto termínu nebude brán na případné přihlášení zřetel, a to z organizačních důvodů.

V e-mailu uveďte:

  1. dny, kdy by dítě docházelo do ŠD,
  2. zda máte zájem o celodenní provoz včetně oběda,
  3. zda máte zájem jen o dopolední provoz včetně oběda,
  4. napište prosím předpokládaný čas odchodu dítěte ze ŠD a kdo jej bude vyzvedávat.

 

Úplata za školní družinu

Vzhledem k uzavření školní družiny v souvislosti s vládním nařízením, které od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách, Vám bude vrácena uhrazená úplata za měsíce, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo.

Úplatu za školní družinu jste dle směrnice uhradili předem za celé pololetí, vznikl Vám tak přeplatek, který bude vyúčtován a vrácen na Váš účet či hotovostně v měsíci září.

Zářijový termín byl stanoven s ohledem na skutečnost, že někteří z Vás budou mít zájem o mimořádné zapsání dítěte do školní družiny o prázdninách. Proto vyúčtování proběhne až po skončení prázdnin a uzavření školního roku, tj. 31. 8. 2020. Evidenci docházky, úhrady a přeplatku vede paní vychovatelka Vašeho dítěte.

Provoz ŠD o prázdninách:

 

Období

  Celodenní provoz

od 7:00 – 16:00

  Polodenní provoz

od 7:00 – 12:00

1. 7. – 31. 7. 2020

300 Kč

150 Kč

1. 8. – 14. 8. 2020

150 Kč

75 Kč

17. 8. – 21. 8. 2020

ŠD uzavřena, probíhá příměstský tábor

24. 8. – 31. 8. 2020

ŠD uzavřena, přípravný týden pro pedagogy

Věříme, že tímto opatřením pomůžeme mnohým rodičům překlenout současnou nelehkou situaci se zajištěním péče o dítě. Jsme rádi, že Vám můžeme být nápomocni.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů