Provoz školy a organizace výuky od 30.11. 2020

Provoz školy a organizace výuky od 30.11. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

všichni jsme se těšili na okamžik, až dojde ke znovuotevření škol a děti se vrátí i do naší školy. Tento okamžik je částečně zde, od 30. 11. bude obnoven provoz škol pro celý první stupeň a 9. ročník, zbývající ročníky druhého stupně budou tzv. rotovat, tedy se po týdnu ve škole střídat. Přečtěte si organizaci vzdělávání, kterou jsme stanovili v souladu s nařízením MŠMT a našimi možnostmi.

Provoz školy a organizace výuky od 30. 11. 2020:

1.stupeň  

Výuka probíhá prezenčně podle rozvrhu – viz Bakaláři.

2.stupeň  

9. ročník – výuka probíhá prezenčně podle rozvrhu – viz Bakaláři.

6. – 8. ročník

Probíhá rotační výuka – střídání tříd po týdnu, prezenční výuka ve škole a zároveň povinná distanční výuka doma podle stanoveného rozvrhu – viz Bakaláři.

 • lichý týden (L) od 30. 11. do 4. 12. a další liché týdny:
  • prezenční výuka pro třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. B, 8. C
  • distanční výuka pro třídy 7. A, 7. B, 7. C, 8. A
 • sudý týden (S) od 7. 12. do 11. 12. a další sudé týdny:
  • prezenční výuka pro třídy 7. A, 7. B, 7. C, 8. A
  • distanční výuka pro třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. B, 8. C

Rozvrh

 • Na prvním stupni a v devátých třídách začne od pondělí 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka dle rozvrhu platného před uzavřením školy s drobnými úpravami, zveřejněný bude v pátek 27. 11. od 9:00 hodin na Bakalářích.
 • Třídy 6. až 8. ročníku
  • Budou mít prezenční výuku podle rozvrhu platného před uzavřením školy, rovněž s drobnými úpravami.
  • Pro distanční výuku mají připravený zvláštní rozvrh.
 • Rozvrhy budou zveřejněny v pátek 27. 11. od 9:00 hodin opět na Bakalářích.  K úpravám rozvrhu došlo z důvodu skloubení prezenční a distanční výuky a z důvodu omezení v předmětu tělesná výchova.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují.
 • Hudební výchova bude probíhat beze zpěvu žáků, tělesná výchova bude dle počasí nahrazena aktivitami a vycházkami a výukou zdravovědy.

Vstup do školy pro žáky 

 • Žáci vstupují do školy vchodem určeným pro daný ročník. Po přezutí odchází ihned do třídy, 1. a 2. třída s dohledem.
 • Prosíme o dodržení níže uvedeného času, pokud je to z důvodu dojíždění možné.
 • V případě, že někteří žáci (zejména dojíždějící) nebudou moci určený čas dodržet, nahlásí se třídnímu učiteli a s jeho vědomím přijdou do školy v rozmezí 7:30 až 7:45 hodin.

Vchod do staré budovy:     

7:30 – 2.A (šatna u výtahu naproti bufetu)

7:40 – 3. třída (šatna naproti bufetu)

Vchod od zdravotního střediska (běžný):

7:25 – 1. třída

7:30 – 5. třída, 8.A (S)

7:35 – 2.B, 6.B (L), 7.B (S)

7:40 – 4. třída, 6.C (L), 7.C (S)

7:45 – 6.A (L), 7.A (S), 8.B (L), 8.C (L)

Vchod od školní družiny:   

7:35 – 9.A (náhradní šatna Tv dívky, označená část)

7:45 – 9.B (náhradní šatna Tv chlapci)

7:50 – 9.C (náhradní šatna Tv dívky, označená část)

Rodičům a dalším osobám je v současné době vstup do školy zakázán. Výjimku mají rodiče pozvaní pedagogem k jednání, jinak pouze v nutných případech po domluvě s vedením školy.

 

Školní stravování během prezenční výuky

 • Všichni žáci mají během prezenční výuky obědy přihlášeny automaticky.
 • Pokud nemáte o stravování zájem, je nutné oběd odhlásit do 27. 11. 2020 prostřednictvím portálu e-stravy, výjimečně do 30. 11. 2020 do 7:00 telefonicky u vedoucí ŠJ.
 • Obědy se budou vydávat v čase od 11:20 do 13:45 hodin podle přesného harmonogramu (žákům oznámí třídní učitel), abychom mohli dodržet hygienická pravidla stanovená MZ ČR a MŠMT.
 • Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně.
 • Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace jídla.
 • Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly a maximálně 4 osoby u stolu.
 • Žáci navštěvující školní družinu jdou na oběd s družinou.

Školní stravování pro žáky během distanční výuky

 • Žáci mají v týdnu distanční výuky nárok na dotovanou stravu, obědy jsou automaticky odhlášené.
 • Zájemci o stravování si musí oběd přihlásit.
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů.

Školní bufet

 •  Provoz bude obnoven od 30. 11. 2020.
  • Pro žáky prvního stupně v době před vyučováním (7:30 – 7:55) a po první vyučovací hodině  (8:40 – 8:45).
  • Pro žáky druhého stupně o velké přestávce (9:30 – 9:45).

Školní družina, školní klub

 • Školní klub bude pro žáky druhého stupně uzavřen, navštěvují jej pouze žáci 1. stupně.
 • Ranní družina (6:00 – 7:30) je otevřena pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku.
 • Odpolední družina a školní klub je z důvodu dodržení podmínky zařadit do skupiny pouze žáky jednoho ročníku rozdělena do 5 skupin, provozní doba je upravena dle rozpisu níže.
 1. tř. – L. Folwarczná (11:25 – 16:00), místnost 1. oddělení ŠD Lvíčata,
 2. tř. – N. Rzymanová (11:25 – 16:00), kmenová třída 2. A,
 3. tř. – M. Bijoková (12:20 – 16:00), místnost 2. oddělení ŠD Šikulové,
 4. tř. – H. Korčová (12:20 – 15:30), prostory školní klubu,
 5. tř. – K. Burdíková (12:20 – 15:30), kmenová třída 5. tř.
 • Z důvodu rozmístění skupin i mimo oddělení ŠD a ŠK je nutné informovat paní vychovatelky zápisem v žákovské knížce, v kolik hodin budete dítě vyzvedávat.
 • Děti ze 2., 4. a 5. třídy si vyzvedávejte u vchodu do staré budovy (zvonek u dveří).
 • Všem přihlášeným žákům bude poplatek za ŠD a ŠK ve 2. pololetí poměrně snížen za měsíce říjen a listopad, kdy byly školní družina a školní klub uzavřeny.

Náboženství, kroužky, ZUŠ

 • Zájmové kroužky nebudou otevřeny.
 • Informace ohledně aktuální výuky náboženství podají Mgr. Růžena Rylková a paní Daniela Niemczyková a ohledně výuky ZUŠ jednotliví učitelé ZUŠ.

Obecné pokyny

 • Povinností žáka je zakrytí nosu a úst po celou dobu ve škole. (Z tohoto důvodu je nezbytné, aby žáci měli roušku náhradní.)
 • Bude zajištěno časté větrání (i během vyučování).
 • V rámci omezení kontaktů se žáci nemohou stýkat s žáky jiných tříd. Nepřecházejí na jiná patra, pokud se nejedná o změnu učebny dle rozvrhu.
 • Distanční výuka je nadále povinná a probíhá podle stanovených pravidel, v některých třídách s malými úpravami rozvrhu.
 • Vstup třetích osob do školy je zakázán.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si dítě bezodkladně vyzvednou.

Hnojník 25. 11. 2020                                                                 Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

Podobné aktuality

Třídní schůzky on-line

Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol jsme bohužel nuceni konat lednové třídní schůzky formou...

Publikováno
Provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, bohužel naše společné přání – prezenční vzdělávání našich dětí – zůstává zatím nesplněno. Na základě...

Publikováno