Provoz školy od 10. května

Provoz školy od 10. května

Vážení rodiče, milí žáci,

konečně jsme se dočkali alespoň částečného návratu žáků do škol. Od 10. května 2021 je umožněna na základních školách osobní přítomnost žáků nejenom prvního, ale i druhého stupně, opět v rotačním režimu.

V naší škole bude výuka probíhat takto:

Mateřská škola

Provoz je plně obnoven pro všechny děti, bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit roušky ani respirátory po celou dobu své přítomnosti v mateřské škole.

Základní škola

 • týden od 10. do 14. května 2021 (lichý týden)
  1. stupeň: prezenční výuka pro žáky 2., 4. a 5. ročníku a skupiny IZS z 1. a 3. ročníku (ostatní děti z 1. a 3. ročníku zůstávají doma na distanční výuce).
  2. stupeň: prezenční výuka pro žáky 6. a 7. ročníku (8. a 9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání).
 • týden od 17. do 21. května 2021 (sudý týden)
  1. stupeň: prezenční výuka pro žáky 1. a 3. ročníku a skupiny IZS z 2., 4. a 5. ročníku (ostatní děti z 2.,4. a 5. ročníku zůstávají doma na distanční výuce).
  2. stupeň: prezenční výuka pro žáky 8. a 9. ročníku (6. a 7. ročník pokračuje v distančním vzdělávání).

Rozvrhy hodin, včetně učeben, jsou standardně zveřejněny v programu Bakaláři (jsou odlišné pro distanční a prezenční výuku).

Testování

 • Od 3. 5. se budou žáci 1. stupně testovat antigenními testy jen jednou týdně, a to v pondělí. (V případě nepřítomnosti žáka v den termínu testování ve škole se provede testování v den jeho příchodu.)
 • Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. (V případě nepřítomnosti žáka v den termínu testování ve škole se provede testování v den jeho příchodu.)
 • Žáci, kteří jsou přihlášeni do ranní školní družiny, budou testováni hned po příchodu do ranní družiny vždy v pondělí.
 • Testování bude probíhat v kmenové třídě nebo v určené učebně na začátku první vyučovací hodiny.
 • Dohled nad žáky vykonává vyučující, který zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů.
 • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy – Singclean (s odběrem z přední části nosu).
 • V případě testování žáků 1.-3. tříd je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce (v tělocvičně, vchod od školní družiny).
 • Neúčast na testování znemožňuje přítomnost ve výuce, škola eviduje absenci jako omluvenou a nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude však poskytovat přiměřenou studijní podporu.
 • Testování se neprovádí u žáků
  a) kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
  b) kteří prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).
 • V případě pozitivního výsledku testování
  a) v pondělí – žák odchází domů (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě jeho souhlasu),
  b) ve čtvrtek – žák odchází domů a také žáci, se kterými byl v kontaktu v posledních dvou dnech (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě souhlasu ZZ).

Hygienická opatření

 • Žáci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor (vybavte děti náhradní rouškou + sáček na odložení roušky během stravování a svačinky).
 • Na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.
 • Ve vnitřních prostorech budov (včetně škol) je povinnost nosit ochranný prostředek (respirátor, chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné).
 • Větrání bude prováděno každých 30 minut v minimálním rozsahu 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny.
 • V případě pěkného počasí bude využívána i doporučená venkovní výuka.
 • Zpěv je zakázán.
 • Sportovní činnosti v rámci tělesné výchovy budou probíhat pouze ve venkovních prostorech.
 • Vstup třetích osob do školy je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření.

Vstup do školy

Žáci prvního stupně budou vstupovat do školy od 7.25 do 7.35 hodin hlavním vchodem od zdravotního střediska, žáci druhého stupně od 7.40 hodin hlavním vchodem od zdravotnického střediska. (Ve výjimečných případech po předchozí domluvě rodiče s třídním učitelem může dojít k úpravě.) Žáci používají šatnu své třídy a odcházejí do učebny podle rozvrhu.

 

Školní družina

Provoz bude zajištěn pro přihlášené žáky tříd, které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání (ranní družina od 6.00 hodin, odpolední do 16.00 hodin) a pro děti rodičů vybraných profesí – IZS (od 6.00 do 16.00 hodin).

Školní klub

Provoz bude zajištěn do 15.30 hodin pro přihlášené žáky tříd 1. stupně (nikoli žáky 2. stupně), které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání.

Stravování

 • Žáci přihlášeni ke stravování v září mají během prezenční výuky obědy automaticky přihlášeny, v případě změny nebo nezájmu o stravování si je odhlaste do pátku 7. 5. 2021 do 14.00 hodin (výjimečně do pondělí 10. 5. do 7.00 hodin).
 • Do školní jídelny budou děti přicházet podle rozpisu a pokynů pedagogických pracovníků a tak, aby se omezil kontakt různých tříd v jídelně.
 • V prostorech školní jídelny je nutné nosit roušky, s výjimkou konzumace jídla.
 • Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly a maximálně 4 osoby u stolu.
 • Školní stravování pro žáky, kteří mají distanční výuku, zůstává ve stejném režimu, tedy mají nárok na dotovaný oběd, ten si odnášejí v jídlonosiči domů.
 • Žáci mají v týdnu distanční výuky oběd automaticky odhlášený. Zájemci o odebrání oběda kontaktují vedoucí ŠJ.

Skupinové konzultace

Skupinové konzultace pro žáky druhého stupně nebudou realizovány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše žáky ve školních lavicích.

Vedení MZŠ a MŠ Hnojník

Podobné aktuality