Dokumenty – provoz ŠD

 Vychovatelky ŠD

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Marie Bijoková vychovatelka – II. odd. bijokova.m@zshnojnik.com
Naděžda Rzymanová vychovatelka – I. odd. rzymanova.n@zshnojnik.com
Bc. Klára Rylková vychovatelka – I. odd. rylkova.k@zshnojnik.com

Provoz ŠD:
 Ranní provoz: pondělí – pátek od 6.00 do 7.40 hod.
 Odpolední provoz: pondělí – pátek od 11.30 do 16.00 hod.

Přihlášky do družiny žáci obdrží od třídních učitelů.