Redaktoři (Za)školáčka v TRIANONU

Redaktoři (Za)školáčka v TRIANONU

Redakce (Za)školáčka připravuje nové číslo časopisu, jehož tématem je problematika odpadů, jejich vznik a hlavně nakládání s nimi. Proto skupina redaktorů navštívila spolek TRIANON, z. s. v Českém Těšíně, kde se zajímala o to, jak se dají ekologicky likvidovat vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a zpracovávat plasty k opětovnému použití. Besedoval s nimi a odpovídal na jejich dotazy pan Viliam Šuňal, který je také provedl provozem, v němž se materiály separují a připravují k likvidaci nebo novému zpracování. Poté jim představil aktivity spolku v oblasti environmentální osvěty  a zavedl je do Společného výzkumného a monitorovacího centra, které funguje ve spolupráci s VŠB-TU a v jehož rámci pracuje technický kroužek pro děti a mládež.

Poznatky z této exkurze  redaktoři časopisu představí v 18. čísle (Za)školáčka.

PhDr. Eva Fojtíková, knihovnice školy

Podobné aktuality

Pohodové prázdniny!

Pohodové prázdniny!

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,milí žáci, další školní rok je za námi. Letos byl velmi netradiční a náročný, ale společně jsme vše zvládli...

Publikováno