Robot Emil na karnevale

Robot Emil na karnevale

Když se děti z družiny Šikulové na začátku února rozhodovaly, v jakých maskách půjdou na letošní školní karneval, dohodly se, že aspoň některé z nich si masky samy vyrobí. Po bouřlivé diskusi padlo rozhodnutí, že družinu budou letos reprezentovat chlapci a že půjdou za roboty.

Teď už jen zbývalo vymyslet, jak je vytvořit. Nechali se inspirovat paní vychovatelkou, která si vzpomněla na kdysi velmi populární televizní postavu robota Emila. Dětem se Emil zalíbil tak, že se s chutí pustily do vymýšlení obleku. Je třeba poděkovat panu údržbáři panu Karlu Chourovi, že s některými částmi kostýmu dětem významně pomohl. Výsledek stál za to. Na karnevale měli oba „Emilové“ velký úspěch. Chlapci sklidili obdiv mnohých dospělých návštěvníků karnevalu. Oba kluci v maskách robota byli obdivem dospělých i dětí potěšeni.

Šimonu Švrčkovi a Alexandru Bartoňovi velmi děkuji za práci, kterou věnovali přípravě karnevalové masky a za příkladnou reprezentaci družiny Šikulové na této školní akci.

Děkujeme také všem ostatním dětem a jejich doprovodu za účast na tradičním karnevale.

Marie Bijoková, vychovatelka ŠD

IMG_0001 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0021 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0027 IMG_0038