Změna úhrady stravného ve školní jídelně

Změna úhrady stravného ve školní jídelně

 Vážení zákonní zástupci, vážení strávníci,

s účinností od 01. 09. 2019 dochází ke změně úhrady stravného následujícím způsobem:

  • pro platby bezhotovostní (inkaso z účtu) – první platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září 2019 formou zúčtovatelné zálohy. Platba za stravné bude probíhat jako nyní vždy v měsíci následujícím pouze za odebrané obědy. Záloha, která byla vybrána v září 2019, se vyúčtuje na konci školního roku v červenci 2020, abychom postupovali v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a abychom předešli také neuhrazeným platbám. Přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2020. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zúčtován inkasem v měsíci červenci 2020.
  • u nových strávníků bude stravné na měsíc září vybráno v hotovosti spolu se stanovenou zálohou.

Záloha je stanovena takto:

žáci MŠ                             750,- Kč

žáci 1. – 9. třída                600,- Kč

cizí strávníci                   1 000,- Kč

Přihlášení ke stravování a prodej stravného:

  • pondělí 26. 8. 2019 –  pátek 30. 8. 2018 od 7:00 do 13:00 hod. (obědy od 2. 9. 2019) osobně u vedoucí ŠJ nebo na tel. čísle 727 946 230
  • pondělí 2. 9. 2019 od 7:00 do 13:00 hod. nebo přihlášení u třídních učitelů (obědy od 3. 9. 2019)
  • úterý 3. 9. 2019 od 7:00 do 13:00 hod. (obědy od 4. 9. 2019)
  • v další dny dle provozního řádu (záložka Jídelna)
  • Strávníci, kteří platí hotově, se přihlásí osobně u vedoucí školní jídelny vždy k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc nebo jeden den předem, než se začnou stravovat.

Další informace naleznete v záložce Jídelna.

Eliška Krawiecová, vedoucí školní jídelny