Sběrový týden je tady – sbírejte papír

Sběrový týden je tady – sbírejte papír

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

zapojte se s námi do soutěže o nejlepšího sběrače papíru!

Nasbíraný papír můžete odevzdávat ve škole u vstupu do šaten, a to v týdnu od 14. do 18. května vždy před vyučováním od 7:00 do 7:50 hodin, a ve čtvrtek 17. 5. také od 13:30 do 15:30 hodin. Papír je nutné převázat provázkem a knihy zbavit pevných desek.  

Připomínáme, že na naší škole i nadále pokračuje sběr baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů v rámci projektu Recyklohraní.  Baterie sbíráme v průběhu celého školního roku do papírových krabiček ve třídách nebo do zelené sběrné nádoby u šaten. Drobné elektro (žehličky, mobily, fény, rádia, elektronické hračky apod.) patří do červené sběrné nádoby u šaten, případně je můžete odevzdat panu školníkovi nebo paní učitelce Luzarové.

Všem zapojeným do sběru děkujeme za pomoc při ochraně našeho životního prostředí.

Školní ekotým a Mgr. M. Luzarová, koordinátorka EVVO