Šikulové v měsíci čtenářů

Šikulové v měsíci čtenářů

Protože březen je měsícem čtenářů, věnovaly se děti z družiny Šikulové čtení příběhů více než kdy jindy. Společnou četbou byly příběhy Ferdy Mravence. Postavy Ferdy, Berušky a Brouka Pytlíka děti zaujaly tak, že si je také kreslily a malovaly. Když se potom děti na Noci s Andersenem ukládaly ke spánku, vynutily si, aby jim paní vychovatelka některé příběhy z „Ferdy“ četla na dobrou noc.

Děti si také rády ve čtenářském koutku v družině samy čtou svou knihu a v měsíci čtenářů jako by plnily jakýsi závod ve čtení, protože čtenářský koutek byl stále obsazený.

Šikulové také nesměli chybět na čtenářském soutěžním odpoledni, které pro ně v měsíci březnu tradičně pořádá školní knihovna. Bylo to klání opravdu plné zaujetí dětí pro všechny činnosti spojené s četbou a příběhem. Tentokrát jsme zvolili komiksová zpracování známých dobrodružných příběhů. Tak se děti seznámily s vyprávěním o Robinsonu Crusoe, s Bílým Tesákem, s výpravou do středu Země, začínajícím čtenářům se pak představil Medvídek Lup. Děti četly, odpovídaly na otázky, skládaly obrázky z příběhů, kreslily a hodnotily svou práci. Všichni se s vervou vyrovnávali s úkoly a soustředěně pracovali po celou dobu hodiny a půl. Velké poděkování patří rodičům, kteří pro děti přišli až po skončení akce. Tak jim umožnili všechny činnosti si užít.

Marie Bijoková, vychovatelka ŠD

20190322_135614                                              20190322_135812 20190322_135855               20190322_135951 20190322_140633 20190322_141133 20190322_142904