Silvie Konečná z 9. A získala 1. místo v krajské chemické soutěži!

Silvie Konečná z 9. A získala 1. místo v krajské chemické soutěži!

Korchem je korespondenční chemická soutěž organizovaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. Je určená žákům základních škol, které baví chemie. V letošním ročníku soutěže věnovaném uhlíku reprezentovala naši školu Silvie Konečná z 9. A. Soutěž probíhala ve třech kolech od října do dubna a přihlásilo se do ní 139 příznivců chemie z celého kraje. Mnozí soutěžící však díky náročnosti ani všechna kola nezvládli.

Silva v rámci soutěže řešila úkoly teoretické, početní ale i praktické. Po ukončení všech kol byla společně s dalšími 19 soutěžícími pozvána do Ostravy na slavnostní vyhlášení výsledků doplněné o ukázku zajímavých chemických pokusů. Už dostat se mezi první dvacítku řešitelů pro ni bylo velkým úspěchem. Nečekala, že se v pondělí 3. června na Přírodovědecké fakultě dozví, že její řešení náročných úloh bylo nejlepší a že získává 1. místo. Obrovské překvapení vystřídala radost z vítězství i věcných cen. Silva si tak užila další zasloužený úspěch.

Vítězce moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Magda Luzarová

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Korchem_2019/