Škola pro život – příležitost pro každého

Škola pro život – příležitost pro každého

V rámci stálého zkvalitňování poskytovaného vzdělávání žáků na naší škole jsme se zapojili do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem „Škola pro život – příležitost pro každého“. Do projektu je tedy kromě základní školy zapojena i škola mateřská a vybráno bylo čtrnáct šablon, jejichž obsah a náplň byla přizpůsobena konkrétním potřebám Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník. Projekt je zaměřen kromě osobnostně profesního rozvoje pedagogů také na podporu extra-kurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt trvá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

Mgr. Jan Khýr, koordinátor projektu