Šablony II – Zvyšování kvality školy

Šablony II – Zvyšování kvality školy

V rámci stálého zkvalitňování poskytovaného vzdělávání žáků na naší škole jsme se zapojili do projektu Šablony II s názvem „Zvyšování kvality školy“. Do projektu je kromě základní školy zapojena i škola mateřská a dále také školní klub a školní družina. Vybráno bylo 25 aktivit, jejichž obsah a náplň byla přizpůsobena konkrétním potřebám Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník. Projekt je zaměřen kromě osobnostně profesního rozvoje pedagogů také na podporu extra-kurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt trvá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Mgr. Jan Khýr, koordinátor projektu