Informace o provozu ŠK ve šk. roce 2020/2021

Školní klub při Masarykově Základní škole a mateřské škole Hnojník je školské zařízení, které je přednostně určeno žákům 5. – 9. tříd. Jeho cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit volný čas dětí, vést je k všestrannému rozvoji osobnosti. Představuje tak místo odpočinku, relaxace i zájmové činnosti. Využívat jej mohou žáci, kteří chtějí zažít něco nového, ale i žáci, kteří jen čekají na kroužky, či na autobus.

Školní klub nabízí denní volnou odpočinkovou činnost. Žáci zde mohou  relaxovat, setkávat se a povídat si s kamarády. K dispozici mají širokou nabídku společenských her (Activity, Srabble, Ubongo, Česko: Otázky a odpovědi, puzzle…). Mohou si také vypůjčit knížky a časopisy a strávit tak čas čtením, či luštěním křížovek, rébusů a hlavolamů. Dále je zde možné poslouchat hudbu, či využít počítače s připojením k internetu k přípravě domácích úkolů a procvičení učiva. Při jejich plnění je jim nápomocna paní vychovatelka.

Kromě těchto spontánních aktivit je součástí klubu také pravidelná zájmová činnost, zaměřená na:

  • Osobnostní rozvoj žáků (hry a aktivity na rozvoj logického myšlení, paměti, tvořivosti, sebepoznávací činnosti, relaxační techniky a další).
  • Sportovně – pohybové aktivity (využití malé i velké tělocvičny a jejího vybavení včetně stolního tenisu).
  • Výtvarně – tvořivé činnosti (keramika, ruční výroba, výtvarné a jiné tvořivé techniky).

Dle potřeb a zájmů dětí může být nabídka rozšířena o další oblasti.

Žáci se také mohou  zapojit do nepravidelných společenských a vzdělávacích aktivit, které budou probíhat v různých časových intervalech dle zájmu (turistika, vycházky, filmový klub, přednášky, exkurze, divadelní představení, tematická odpoledne, vaření a pečení v kuchyňce, soutěže, turnaje a jiné).

Provoz školního klubu

Pro přijetí musí žáci odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (k vyzvednutí u třídního učitele, vychovatelky školního klubu, na sekretariátě či ke stažení na webových stránkách školy). Žáci mohou školní klub navštěvovat každý den, či pouze jednotlivé vybrané dny, tedy tak, jak uvedou na přihlášce. Docházka do ŠK je pro přihlášené žáky povinná. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠK písemně prostřednictvím žákovského deníku nebo elektronicky prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Za žáka, který se bez písemné omluvy do ŠK nedostaví, vychovatelka nezodpovídá a nenese žádnou odpovědnost.

Školní klub je v provozu ve dnech pondělí až čtvrtek, a to vždy od 12.45 do 15.30 hodin.

Poplatek za ŠK činí 100,- Kč měsíčně (vč. pitného režimu), tzn. 500,- Kč za pololetí. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla pololetně do 20. dne daného pololetí.

Těší se na vás Helena Korčová a Kristýna Burdíková, vychovatelky školního klubu