Školní metodik prevence

Konzultační hodiny metodika prevence Mgr. Zuzany Pyszkové : Středa 13:40 – 14:15 hod.

Mimo uvedené dny je konzultace možná po telefonické domluvě nebo e-mailemDSC_0001

na pyszkova.z@zshnojnik.com

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů v chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany, …

 

METODICKÉ DOKUMENTY (DOPORUČENÍ A POKYNY)

Níže uvedený odkaz obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny