Výchovný poradce pro 2. stupeň

výchovným poradcem pro 2. stupeň a školním metodikem pro volbu povolání je Mgr. Vít Pyško. 

Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika pro volbu povolání jsou v úterý 13:00 – 14:00 a středu 14:30 – 15:30.

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě nebo e-mailem na: pysko.v@zshnojnik.com, 603960355.

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce se vám bude snažit pomoci:

 • pokud potřebujete poradit v oblasti volby povolání (kariérové poradenství)
 • pokud má vaše dítě problémy se zvládáním učiva
 • pokud má vaše dítě zdravotní omezení, případně potřebuje individuální přístup v různých oblastech vzdělávání
 • pokud má problémy ve vztahu ke spolužákům, rodičům, učitelům
 • pokud má vaše dítě jiné problémy (strach, nedůvěra, sebepodceňování)
 • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
 • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.).

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

Přijímací zkoušky na střední školy

V prvním kole přijímacích zkoušek můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2021/2022

Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou pevně dané a stanovuje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pokud se přijímací zkoušky nemůžete z vážných důvodů osobně zúčastnit, musíte řediteli školy doručit lékařské potvrzení. V případě kladného vyřízení zkoušku skládáte v náhradním termínu.

Dokdy je nutné podat přihlášku k přijímacím zkouškám?

Termíny podání přihlášek jsou pevně stanovené.

 • Maturitní a učební obory: do 1. března 2022

 Jak fungují jednotné přijímací zkoušky?

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a českého jazyka a literatury. Maximální úspěšnost, které můžete dosáhnout je 50 bodů – hranici úspěšnosti si stanovuje každá škola zvlášť v rámci kritérií pro přijetí.

 • Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury: 60 minut, max. 50 bodů
 • Přijímací zkouška z matematiky: 70 minut, max. 50 bodů

Mezi povolené pomůcky patří modrá nebo černá propiska a pro test z matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Kalkulačka ani slovník spisovné češtiny nejsou dovoleny.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2022

 1. termín: 12. dubna 2022 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia
 2. termín: 13. dubna 2022 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

 1. a 11. května 2022 – pro všechny obory

Školní přijímací zkouška – je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky v termínech od 12. do 28. dubna pro obory s maturitní zkouškou, od 22. do 30. dubna pro ostatní obory.

Zveřejnění výsledků

Škola zveřejní výsledky (obory s MZ) od 28. 4. do 2. 5. 2022, oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

 • Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.
 • Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek na vaši vysněnou školu!

 

Veletrh středních škol

INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS SETmobile