Výchovný poradce pro 2. stupeň

výchovným poradcem pro 2. stupeň a školním metodikem pro volbu povolání je Mgr. Vít Pyško. 

Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika pro volbu povolání jsou v úterý 13:00 – 14:00 a středu 14:30 – 15:30.

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě nebo e-mailem na: pysko.v@zshnojnik.com, 603960355.

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce se vám bude snažit pomoci:

  • pokud potřebujete poradit v oblasti volby povolání (kariérové poradenství)
  • pokud má vaše dítě problémy se zvládáním učiva
  • pokud má vaše dítě zdravotní omezení, případně potřebuje individuální přístup v různých oblastech vzdělávání
  • pokud má problémy ve vztahu ke spolužákům, rodičům, učitelům
  • pokud má vaše dítě jiné problémy (strach, nedůvěra, sebepodceňování)
  • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
  • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.).

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

Aktuální informace:

Veletrh středních škol

INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS SETmobile