Školní metodik pro volbu povolání

Školní metodik pro volbu povolání

Školním metodikem pro volbu povolání je na naší škole Mgr. Vít Pyško. 

Konzultační hodiny metodika pro volbu povolání jsou ve středu od 14:25 do 15:00.

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě nebo e-mailem na: pysko.v@zshnojnik.com, 603960355.

Aktuální informace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje nové datum konání přijímacího řízení a časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání z data 15. března 2021, které je stanoveno ustanovením § 60g odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na termín
6. dubna 2021
 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, resp. školy pro jeho odevzdání.

Informace Ministerstva mládeže a tělovýchovy k přijímacím řízením:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška.

INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS SETmobile

 

Burza středních škol:

Burza středních škol on-line

 

Nabídka on-line dní otevřených dveří středních škol v Moravskoslezském kraji: 

Den otevřených dveří střední odborné školy Třineckých železáren

Den otevřených dveří AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

Den otevřených dveří na Střední pedagogické škole v Kroměříží

 

Nabídka oborů některých středních škol v Moravskoslezském kraji:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek – Místek

 

Třinecká Obchodní akademie Informačních technologií a Veřejné správy

 

Obchodní akademie Český Těšín

 

PrimMat

 

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm