Speciální pedagog

Speciálním pedagogem je na naší škole Mgr. Helena Vidláková.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga jsou pro rodiče v pondělí od 13:00 do 14:00 a pro žáky v pondělí od 14:30 do 15:30.

Mimo uvedený den je konzultace možná po domluvě e-mailem na vidlakova.h@zshnojnik.com.

Speciální pedagog vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky mimořádně nadané.