Školská rada

Školská rada

 
Složení školské rady: 
 
za zřizovatele školy:
p. Karel Vitásek, p. Gabriela Palarčíková a p. Dagmar Malíková 
(výše uvedení noví členové byli schváleni na Zastupitelstvu obce Hnojník na svém 2. zasedání dne 27. 12. 2018)  
 
za pedagogy školy:
Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Jan Khýr a Mgr. Hana Kurillová
 
za zákonné zástupce žáků:
p. Lucie Janecká, p. Danuta Jantošová, p. Ing. Andrea Labudová