Školská rada

Školská rada

 
Složení školské rady: 
 
za zřizovatele školy:
PhDr. Dagmar Malíková, Mgr. Gabriela Palarčíková, p. Karel Vitásek
(výše uvedení noví členové byli schváleni na Zastupitelstvu obce Hnojník na svém 2. zasedání dne 27. 12. 2018)  
 
za pedagogy školy:
Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Jan Khýr, Mgr. Hana Kurillová
 
za zákonné zástupce žáků:
p. Lucie Janecká, p. Danuta Jantošová, Ing. Andrea Labudová