Školská rada

Školská rada

 
Zastupitelstvo obce Hnojník schválilo na svém 2. zasedání dne 27. 12. 2018 nové členy ŠR (za zřizovatele školy) – p. Karla Vitáska, p. Palarčíkovou a p. Malíkovou.
 
 
 
 
 
2017

  • Dne 20.6.2017 se konaly volby do školské rady.

 2016
  • Dne 22.09.2016 se konaly doplňující volby do školské rady.

Za zákonné zástupce nezletilých  žáků byla  zvolena p. Věra Pytlíková (nahradila MUDr. Lenku Bilkovou), za skupinu pedagogů byla školská rada doplněna náhradníky zvolenými v roce 26.6.2014, a to p. Marií Bijokovou a Ing. Milanem Kohutem (nahradili Mgr. Kubeczkovou a Mgr. Ovčaříovou).

Novou předsedkyní školské rady byla zvolena p. Lucie Janecká (e-mail: LucieJanecka@seznam.cz).

2014

  • V souladu se zákonem č. 561/20o4  Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byly dne 26. 6. 2014 konány volby do školské rady pro období 2014 – 2017.

Zvolení členové školské rady pro období 2014-2017:

  • za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků:

MUDr. Lenka Bilková, p. Lucie Janecká, p.Jana Ponížilová,

  • za skupinu pedagogů

 Mgr. Svatava Kubeczková, Mgr. Jarmila Mecová, Mgr. Marie Ovčaříová

  •  za zřizovatele

p. Petr Caletka, p. Bohuslav Kudláček, p. Karel Vitásek

Předsedkyní školské rady byla zvolena MUDr. Lenka Bilková (e-mail: lenkabil@seznam.cz)

Veškeré dokumenty týkající se Školské rady jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Školská rada nebo po kliknutí zde.