Slavnost Slabikáře 2019

 Slavnost Slabikáře 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhla v první třídě Slavnost Slabikáře. Pozvání přijali rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. Paní zástupkyně a paní učitelka přivítaly všechny přítomné. Za zvuku fanfáry vstoupil Král cechu čtenářského, který si přišel poslechnout čtenářské dovednosti dětí. Po představení všech prvňáčků vystoupila Hanička Černá a vyprávěla, jak v září nastoupili do školy, paní učitelka jim slibovala, jak si budou hrát, vše bude lehké. Zpočátku to ale nebyla žádná sranda, učili se písmena, spojovali je ve slabiky, slabiky ve slova a tvořili věty. Nakonec ale vše zvládli. Hanička ještě poprosila Krále o shovívavost, některým spolužákům ještě nenarostly druhé zoubky, chodí na logopedii a některá písmenka se jim špatně vyslovují.

Každé z dětí pak předvedlo své čtenářské dovednosti, společně přečetly pohádku O veliké řepě. Král přečetl Pasovací listinu: „Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele jsi pasován na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich napsáno.“ Všechny děti byly přijaty do cechu čtenářů, dostaly šerpu, knihu, pamětní list, pasovací glejt a drobnou sladkost. Společně si zazpívaly. Slavnost jsme zakončili ve školním klubu společně s rodiči příjemným posezením. Děti si pochutnaly na dortu ve tvaru Slabikáře, oslavily tak svůj úspěch. Dobroty pomohly připravit maminky prvňáčků.

Děkujeme rodičům, vedení školy a všem pedagogům, asistentům, kteří pomohli připravit tuto akci

Mgr. Karla Molinová, tř. učitelka, Michaela Kiedroňová asistent pedagoga

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Slavnost_Slabikare_2019/