Soutěž ve sběru žaludů a kaštanů

Soutěž ve sběru žaludů a kaštanů

Milí žáci a žákyně,

stejně jako v minulém školním roce i letos školní parlament vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Sbírat můžete od 15. října až do 16. listopadu 2018. Usušené plody odevzdávejte v prostorách šaten panu školníkovi, a to vždy ráno před vyučováním. Nasbírané plody budou předány místnímu mysliveckému sdružení. Nejlepší třídy budou oceněny!

Svým sběrem pomůžeme v zimním období zvířátkům. Žáci  prvního stupně se za nimi určitě vypraví v rámci vyučování.

Školní parlament