Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

V rámci stálého zkvalitňování poskytovaného vzdělávání žáků na naší škole jsme se zapojili do projektu Šablony III s názvem „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“. Do projektu je kromě základní školy zapojena i škola mateřská. Vybrány byly aktivity, jejichž obsah a náplň byla přizpůsobena konkrétním potřebám Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník. Projekt je zaměřen kromě osobnostně profesního rozvoje pedagogů také na podporu extra-kurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt trvá od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022

Mgr. Jan Khýr, koordinátor projektu