Sponzoři školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si touto cestou poděkovat sponzorům a příznivcům naší školy, kteří ve školním roce 2020/21 podpořili její chod:

  • p. Pavlu Jochimovi a jeho spolupracovníkům   
  • Okresnímu mysliveckému spolku Komorní Lhotka-Hnojník                            
  • SRPŠ při MZŠ a MŠ Hnojník
  • Nábytku Aldo, s.r.o., Český Těšín
  • Stavorenolu, s.r.o., Český Těšín
  • W8, s.r.o., Ostrava
  • Nehlsenu Třinec, s.r.o.
  • Obci Hnojník

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy