Startuje soutěž ve sběru mobilů

Startuje soutěž ve sběru mobilů

V průběhu měsíce ledna mohou žáci naší školy odevzdávat vysloužilé mobilní telefony a zapojit se tak do soutěže „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“. Jedná se o další akci projektu Recyklohraní. Odměnou pro třídu s nejvyšším počtem nasbíraných telefonů v přepočtu na jednoho žáka bude návštěva ZOO v Ostravě nebo v Olomouci (vstup zdarma).

V případě vítězství naší školy v celorepublikové soutěži by na žáky nejaktivnější sběračské třídy čekala návštěva ZOO v Jihlavě a na místní třídící lince.

Vysloužilé mobilní telefony odevzdávejte od 3. do 28. ledna 2019 svým třídním učitelům nebo p. uč. M. Luzarové.

Pro zajímavost:

  • Při výrobě jednoho mobilního telefonu se spotřebuje až 200 litrů vody a vznikne až jedno kilo nebezpečného odpadu.
  • V České republice se ročně zrecykluje jen 5 % vyřazených mobilních telefonů.
  • Pokud by se podařilo zrecyklovat mobilní telefony všech uživatelů mobilů na celém světě, tedy téměř pět miliard přístrojů, mohli bychom ušetřit 400 000 tun surovin a zredukovat skleníkové plyny odpovídající emisím z 6,6 milionů aut.

mobil