Stříbrný (Za)školáček

Stříbrný (Za)školáček

Náš časopis (Za)školáček si za čtyři roky své existence stačil vydobýt dobré renomé. Zásluhu na tom má tým redaktorů, jejichž články odrážejí jejich zájmy, záliby, ale také znalosti z různých oblastí lidských činností, které svou redaktorskou prací dále rozšiřují a prohlubují a také v podobě redakčních článků nabízejí dalším zvídavým čtenářům.

Právě za obsah získal (Za)školáček v letošní soutěži Školní časopis roku vysoká ocenění. V krajské soutěži to bylo 1. místo a v celostátní soutěži pak obsadil 2. místo. Kvality našeho časopisu byly navíc v celostátním kole oceněny celkovým 4. místem v kategorii I. a II. stupeň ZŠ.

Poděkování za vysokou kvalitu časopisu a za ocenění, kterých se mu dostalo, patří redakční radě (Za)školáčka, která v roce 2019 pracovala ve složení Sylvie Konečná, Ondřej Švéda, Viktorie Kačorová, Marek Witas, Simona Konečná, Jan Stoklásek, Klára Kutajová, Karolína Tomicová, Marie Stryjová, Michaela Bičanovská a Radim Mižda. S časopisem dlouhodobě spolupracuje žák Jiří Pyszko, paní učitelky Mgr. Magda Luzarová a Mgr. Hana Kurillová.

Výsledková listina Školní časopis roku 2019:

PhDr. Eva Fojtíková, školní knihovnice

diplom 1_page-0001