Tomu říkám překvapení

Tomu říkám překvapení

V úterý 26. 11. 2019 se vybraní  žáci  8. a 9. tříd pustili do řešení úkolů  46. ročníku Olympiády v českém jazyce a pro některé to bylo určitě velké překvapení.

Účastníci  musejí během 120 minut zvládnout dvě části soutěže, a to část gramatickou a slohovou. Letos žáci dokázali, že znají správnou podobu známých frazémů, např. „pod svícnem bývá nakapáno voskem“  opravili na „pod svícnem bývá tma“.

U dalšího úkolu si soutěžící uvědomili, že čárka ve větě bývá někdy významotvorná. Srovnejte tato sdělení: Pozor, děti, jeďte pomalu! Pozor děti, jeďte pomalu!

I další úkoly byly zajímavé: z oblasti tvoření slov, přiřazování daných textů k funkčním stylům nebo odstraňování gramatických nedostatků.

V druhé části soutěže měli žáci za úkol napsat slohovou práci na téma Tomu říkám překvapení. Mohli si zvolit slohový útvar a téma zpracovat formou prózy.

Účast v soutěži je dobrovolná a letos se jí zúčastnilo celkem 15 žáků (5 žáků z 8. ročníku a 10 žáků z 9. ročníku.

Umístění soutěžících (1. – 3. místo):

1. místo obsadili: Elen Machandrová (8. A)  39 b a Ondřej Švéda (8. B)  39 b

Na 2. místě jsou: Richard Kukucz (9. A)  38 b a Vojtěch Pytlík  (9. B) 38 b

3. místo patří také dvěma soutěžícím: Miriam Černá (9. A) 36 b a Natálie Ernstová (8. B) 36 b

Do okresního kola postupuje jeden žák s nejvyšším počtem bodů (rozhodující je úroveň slohové práce).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a ostatní soutěžící chválíme za aktivní účast.

Mgr. Jarmila Valášková

IMG_0009 IMG_0008 IMG_0007 IMG_0006 IMG_0005 IMG_0003