Třídíte také odpad?

Třídíte také odpad?

V pátek 4. 5. 2018 přivítali žáci ze ŠD – „LVÍČATA“ pana Špilu, který pracuje ve firmě NEHLSEN a přišel nám povyprávět, jak je důležité třídit odpad. Ukázal dětem fotografie, jak to vypadá na třídící lince, co se dá z vytříděného odpadu dále vyrobit a uváděl příklady z praxe. Děti byly zvídavé a aktivně se zapojily do besedy.

Věděli jste např.,že každá tuna recyklovaného papíru ušetří asi 14 stromů, že v přírodě odhozená PET láhev se rozloží za 100 let, plastový kelímek za 70 let, žvýkačka za 50 let? Tyto a ještě další zajímavosti se žáci dozvěděli v odpoledním povídání v družince.

Je důležité, aby si všichni uvědomili, že třídění odpadu má smysl a není to zbytečnost. Chceme si přece zachovat naši planetu ZEMI krásnou i pro příští generace.

N. Rzymanová,  H. Korčová, vychovatelky ŠD

IMG_0899 IMG_0900 IMG_0901 IMG_0902 IMG_0903 IMG_0904