Učíme se biologii INTERAKTIVNĚ

Učíme se biologii INTERAKTIVNĚ

Žáci naší školy se již od února účastní výukového programu zaměřeného na poskytování první pomoci a stavbu lidského těla. Ve spolupráci s odbornou lektorkou jsme v interaktivní učebně biologie v DDM v Třinci realizovali dopolední výuku zaměřenou na získání dovedností: poskytnutí první pomoci, ošetření zraněného člověka, přivolání záchranné služby a podrobné seznámení se stavbou lidského těla.

Žáci si pod vedením lektorky zopakovali znalosti získané ve škole a následně je prohloubili o praktickou zkušenost. Sami si na figurínách vyzkoušeli resuscitaci člověka, pracovali s resuscitačním přístrojem AEG, na modelech ukládali do správných míst vybrané orgány trávicí, nervové, či rozmnožovací soustavy. V moderní učebně si mohli prohlédnout různé modely a orgány lidského těla, kostru člověka, měli možnost “osahat” si je.

V závěru si někteří žáci navlékli těhotenskou vestu, simulující váhu dítěte během těhotenství. Exkurze se všem žákům líbila, byla velice přínosná do praktického života.

Mgr. Magdaléna Rylková

m1  magda2

foto: https://masarykovahnojnik.rajce.idnes.cz/Exkurze_v_interaktivni_ucebne_biologie_v_DDM_v_Trinci/

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Interaktivni_biologie/