Současnost

Masarykova Základní škola a mateřská škola v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Třídní učitel Zastupující TU 
1. A Mgr. Renáta Dvořáčková Mgr. Karla Molinová
1. B Mgr. Karla Molinová Mgr. Renáta Dvořáčková
2. ročník Mgr. Pavlína Budinská Mgr. Dagmar Lokayová
3. ročník
Mgr. Dagmar Lokayová Mgr. Pavlína Budinská
4.  A
Mgr. Marie Škvarová Mgr. Kateřina Vyvialová
4. B Mgr. Kateřina Vyvialová Mgr. Marie Škvarová
5. ročník Mgr. Petra Protznerová Mgr. Dagmar Lokayová
6. ročník
6. A Mgr. Klára Parchańská Mgr. Zdeňka Věřbová
6. B  Mgr. Hana Kurillová Mgr. Jana Štěpánková
6. C Mgr. Pavel Filipczyk Mgr. Lucie Čamborková
7. ročník
7. A  Mgr. Radomír Brozda  Mgr. Magda Luzarová
7. B Mgr. Jiří Šmahlík Mgr. Zuzana Pyszková
7. C Mgr. Dagmar Drobiszová  Mgr. Radomír Brozda
7.D Mgr. Zuzana Sikorová Mgr. Tereza Muroňová
8. ročník
8. A  Mgr. Zuzana Pyszková Mgr. Jiří Šmahlík
8. B Mgr. Andrea Hovjacká  Mgr. Dagmar Drobiszová
8. C  Mgr. Ivo Fišer Mgr. Lenka Plachtová
9. ročník
9. A  Mgr. Kateřina Wiejová Mgr. Lenka Skřekucká
9. B  Mgr. Lenka Plachtová Mgr. Ivo Fišer
9. C Mgr. Ilona Rucká Mgr. Kateřina Wiejová

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 20 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrady
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 učebny vybaveny výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy