Současnost

Současnost Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel Zastupující TU 
1. ročník Mgr. Karla Molinová Mgr. P. Budinská
2. ročník
Mgr. Dagmar Lokayová Mgr. M. Lehner
3. ročník
Mgr. Pavlína Budinská Mgr. M. Rylková
4. ročník
Mgr. Michaela Lehner Mgr. K. Molinová
5. ročník
Mgr. Magdaléna Rylková Mgr. D. Lokayová
6. ročník
6. A  Ing. Martina Chromiáková Mgr. V. Pyszko
6. B  Mgr. Tomáš Pyszko  Bc. M. Divínová
6. C  Mgr. Hana Kurillová  Mgr. I. Rucká
7. ročník
7. A  Mgr. Petra Kufová  Mgr. M. Luzarová
7. B  Mgr. Ilona Rucká  Mgr. L. Plachtová
7. C Mgr. Vít Pyszko Mgr. Z. Věřbová
8. ročník
8. A  Mgr. Kateřina Wiejová  Mgr. A. Iskřická
8. B  Mgr. Zdeňka Věřbová  Mgr. J. Štěpánková
9. ročník
9. A  Mgr. Lenka Plachtová  Mgr. J. Khýr
9. B  Bc. Marcela Divínová  Mgr. J. Valášková

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy Počet dětí, žáků 
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola 347 (k 3. 9. 2018)
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 17 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální  učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrada
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 učebny vybaveny výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy