Současnost

Současnost Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Třídní učitel Zastupující TU 
1. ročník Mgr. Pavlína Budinská Mgr. Dagmar Lokayová
2. ročník Mgr. Dagmar Lokayová Mgr. Michaela Lehner
3. A Mgr. Marie Škvarová Mgr. Kateřina Vyvialová
3. B
Mgr. Kateřina Vyvialová Mgr. Marie Škvarová
4. ročník
Mgr. Michaela Lehner Mgr. Pavlína Budinská
5. A
Mgr. Renáta Dvořáčková Mgr. Karla Molinová
5. B Mgr. Klára Parchaňská Mgr. Renáta Dvořáčková
6. ročník
6. A Mgr. Radomír Brozda Mgr. Vít Pyško
6. B  Mgr. Vít Pyško Mgr. Zuzana Pyszková
6. C Mgr. Petra Kufová Mgr. Andrea Hovjacká
6. D Mgr. Vlastimil Kisza Mgr. Klára Glogarová
7. ročník
7. A  Mgr. Zuzana Pyszková  Mgr. Ivo Fišer
7. B Mgr. Andrea Hovjacká Mgr. Petra Kufová
7. C Mgr. Ivo Fišer  Mgr. Lenka Plachtová
8. ročník
8. A  Mgr. Kateřina Wiejová Mgr. Ilona Rucká
8. B Mgr. Lenka Plachtová  Mgr. Kateřina Wiejová
8. C  Mgr. Ilona Rucká Mgr. Hana Kurillová
9. ročník
9. A  Mgr. Jana Štěpánková Mgr. Barbora Horinová
9. B  Mgr. Helena Vidláková Mgr. Jana Štěpánková
9. C Mgr. Hana Kurillová Mgr. Magda Luzarová

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 17 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální  učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrada
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 učebna vybavena výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy