Současnost

Současnost Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Třídní učitel Zastupující TU 
1. A Mgr. Pavlína Budinská Mgr. Jitka Jurgová
1. B Mgr. Jitka Jurgová Mgr. Pavlína Budinská
2. ročník
Mgr. Karla Molinová Mgr. Dagmar Lokayová
3. ročník
Mgr. Dagmar Lokayová Mgr. Karla Molinová
4. ročník
Mgr. Nikola Zarembová Mgr. Marie Škvarová
5. ročník
Mgr. Marie Škvarová Mgr. Nikola Zarembová
6. ročník
6. A  Mgr. Magdaléna Rylková  Mgr. Lenka Plachtová
6. B  Mgr. Lenka Plachtová Mgr. Vít Pyško
6. C  Bc. Marcela Divínová Mgr. Zuzana Pyszková
7. ročník
7. A  Mgr. Jana Štěpánková  Mgr. Hana Kurillová
7. B  Mgr. Helena Vidláková  Bc. Marcela Divínová
7. C  Mgr. Hana Kurillová Mgr. Karla Novobilská
8. ročník
8. A  Mgr. Petra Kufová  Mgr. Magdaléna Rylková
8. B  Mgr. Ilona Rucká Mgr. Petra Kufová
8. C Mgr. Vít Pyško Mgr. Barbora Horinová
9. ročník
9. A  Mgr. Kateřina Wiejová  Mgr. Zdeňka Věřbová
9. B Mgr. Zdeňka Věřbová  Mgr. Jarmila Valášková

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 17 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální  učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrada
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 učebna vybavena výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy