Současnost

Současnost Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Třídní učitel Zastupující TU 
1. ročník Mgr. Dagmar Lokayová Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková
2. A Mgr. Pavlína Budinská Mgr. Jitka Jurgová
2. B Mgr. Jitka Jurgová Mgr. Dagmar Lokayová
3. ročník
Mgr. Karla Molinová Mgr. Marie Škvarová
4. ročník
Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková Mgr. Dagmar Lokayová
5. ročník
Mgr. Marie Škvarová Mgr. Karla Molinová
6. ročník
6. A Mgr. Zuzana Pyszková Mgr. Ivo Fišer
6. B  Mgr. Martin Gelnar Mgr. Lenka Plachtová
6. C Mgr. Ivo Fišer Mgr. Martina Imider, Ph.D.
7. ročník
7. A  Mgr. Magdaléna Klímová  Mgr. Ilona Rucká
7. B Mgr. Lenka Plachtová Mgr. Vít Pyško
7. C Mgr. Karla Novobilská  Mgr. Hana Kurillová
8. ročník
8. A  Mgr. Jana Štěpánková Mgr. Jan Khýr
8. B  Mgr. Helena Vidláková Mgr. Jana Štěpánková
8. C  Mgr. Hana Kurillová Mgr. Magda Luzarová
9. ročník
9. A  Mgr. Petra Kufová Mgr. Magdaléna Klímová
9. B  Mgr. Ilona Rucká Mgr. Petra Kufová
9. C Mgr. Vít Pyško Mgr. Lenka Plachtová

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 17 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální  učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrada
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 učebna vybavena výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy