Úhrada sportovních a poznávacích zájezdů žáků naší školy

Úhrada sportovních a poznávacích zájezdů žáků naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v případě, že se Vaše dítě zúčastní některého ze zájezdů (lyžování v Alpách, pobyt u moře v Poreči a poznávací zájezd do Německa), uhraďte zálohu (popř. celou částku) na bankovní účet naší školy:

820 844 0001/5500.

Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení žáka, třídu a název akce (Alpy, Chorvatsko, Německo).

Děkujeme za spolupráci.