Úprava cen obědů ve školní jídelně

Úprava cen obědů ve školní jídelně

Z důvodu nárůstu ceny potravin a režijních nákladů (ceny energií) dochází od 01. 04. 2019  k úpravě ceny obědů takto:

Strávníci 6 – 10 let                           22,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                          24,- Kč

Strávníci 15 let a více let                 29,- Kč

Cizí strávníci                                     64,- Kč

Mgr. Jan Pavelka

zástupce ředitelky školy