Uzavření mateřské školy – přerušení provozu

Uzavření mateřské školy – přerušení provozu

Vážení rodiče,

na základě  vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR, nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 ve světě i v ČR a v souladu s ustanovením §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  Vám oznamuji, že po projednání se zřizovatelem naší školy bylo rozhodnuto

 o přerušení provozu Mateřské školy Hnojník 360.

Účinnost tohoto nařízení je stanovena od 16. března 2020 do odvolání.

Rozhodnutí  o přerušení provozu se týká obou mateřských škol zřizovaných obcí Hnojník, s ohledem na závažný epidemiologický stav a personální situaci (viz příloha níže).

Považujeme za systémové a zodpovědné, aby opatření, které bylo vydáno pro děti základních škol, bylo přijato i vůči dětem  mateřských škol. Počet dětí ve třídě základní nebo mateřské školy je srovnatelný, tedy je na místě učinit veškerá opatření, která pomůžou minimalizovat riziko přenosu onemocnění.

Pokud je rodič samoživitel a má s tímto mimořádným opatřením velké komplikace, prosím nechť kontaktuje vedoucí učitelku MŠ. Každý případ  bude posouzen individuálně a v případě nemožnosti zajistit péči o dítě budeme nápomocni.

Věřím, že pochopíte mimořádnost situace a oprávněnost tohoto rozhodnutí.

Děkuji za pochopení.

Dagmar Tobolová, ředitelka MZŠ a MŠ Hnojník

___________________________________________________________________

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici níže v příloze nebo na sekretariátě školy v těchto úředních hodinách:

  • pondělí 16. března – středa 18.března od 8:00 do 12:00 hodin

Potvrzení lze na vyžádání zaslat také emailem, s elektronickým podpisem.

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.