Velikonoční stezka

Velikonoční stezka

Ve dnech 19. a 20. dubna se děti naší mateřské školy vydaly na Velikonoční stezku. Pomocí modrých stužek, rozmístěných po celé trase, děti došly k prvnímu stanovišti, kde je přivítal a s trasou seznámil pan Vajíčko. Cestou plnily různé úkoly spojené s pohybem, zpívaly písničky, recitovaly básničky, hledaly barevné stuhy a ztracenou vlnu beránka. Starší děti to měly o něco těžší. Ale nezalekly se a vše plnily svědomitě a s nadšením. V cíli na ně čekal velikonoční poklad, ze kterého měly nesmírnou radost.
Velikonoční stezka a výprava za dobrodružstvím všechny moc bavila a doufáme, že si to třeba příští rok zase zopakujeme.

učitelka Stella Viola Bartečková
asistent pedagoga Denisa Dordová