Velký úspěch malých výtvarníků v celostátní soutěži

Velký úspěch malých výtvarníků v celostátní soutěži

Děti ze školní družiny Šikulové se v květnu 2021 zúčastnily celostátní výtvarné soutěže „Les nás baví“, kterou vyhlásily Městská knihovna Znojmo a Městské lesy Znojmo. Do soutěže poslalo své výtvarné práce několik set dětí. Naše malé výtvarníky ze školní družiny oslovilo jedno ze stanovených témat – „Co ztratím, když zmizí les“.

Poté, co jsme si povídali o mizejících jehličnatých lesích v Beskydech a ukázali si, jak se za krátkou dobu některé beskydské hory (například Ondřejník) odlesnily, až zbyly jen holé kopce, se mladší družinové děti pustily do výtvarného ztvárnění této katastrofy. Připojily také svou představu a přání, jak by naše hory měly vypadat. Práce Elišky Valachové z 2. B, nazvaná „Hory jsou krásné svými lesy, bez lesů zbydou jenom kopce“, obdržela v soutěži čestné uznání.

Starší děti měly jiný pohled na ztvárnění soutěžního tématu. Když si představovaly, o co by mohly přijít, kdyby les přestal existovat, dospěly k tomu, jak důležité jsou pro lidi vjemy a pocity, které lidem přináší pobyt v lese. Adela Takačová z 3. třídy se ve své práci jeden takový moment pokusila vyjádřit a povedlo se jí to natolik, že její výtvarné dílko „Pozri sa hore (Podívej se vzhůru)“ získalo jedno z nejvyšších ocenění, 2. místo.

Našim úspěšným výtvarnicím blahopřejeme.

Marie Bijoková, vychovatelka ŠD, Eva Fojtíková, školní knihovnice

Podobné aktuality