Organizace školního roku 2019/2020 a prvního týdne školy

Organizace školního roku 2019/2020 a prvního týdne školy

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

krásné slunečné dva měsíce prázdnin jsou za námi. Věříme, že jste si je všichni společně užili, zažili spoustu nevšedních zážitků a že jste načerpali síly do nového školního roku. Doufáme, že bude pro všechny úspěšný a zajímavý. Už se na vás těší nejen pedagogové, ale i další zaměstnanci školy.

Školní rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2. září, budova se otevře v 7.40 hodin.

 • Prvňáčci společně s rodiči slavnostně zahájí svůj první školní den v hudebně školy.
 • Třídy prvního stupně jsou již tradičně umístěny v historické budově školy, třídy druhého stupně v přístavbě.
 • Informaci o rozmístění tříd (včetně seznamu žáků nově vytvořených 6. tříd a přestupujících žáků) vyvěsíme na vchodové dveře.
 • Bližší informace o cenách stravného, změny úhrady stravného a přihlášky jsou v záložce Jídelna.
 • V prvním týdnu školního roku bude výuka zkrácena a proběhne podle níže uvedeného harmonogramu, od pondělí 9. září pak již standardně podle rozvrhu.

Organizace vyučování v prvním školním týdnu od 2. 9. – 6. 9. 2019

 • 2. 9.(pondělí) budou žáci ve škole do 9.30 hodin. Pro žáky, kteří případně čekají na oběd, bude zajištěn dohled. Výdej obědů proběhne od 11.15 do 13.15 hodin (jen pro přihlášené strávníky).
 • 1. třída

Slavnostní zahájení v 8.00 hodin v hudebně školy, pokračování v učebně 1. třídy (děti a rodiče přivítá ředitelka školy Mgr. Dagmar Tobolová společně s třídními učitelkami, děkan Mons. Mgr. Rudolf Sikora a zástupce obce).

 • 2.– 9. třída

Zahájení v 8.00 hodin s třídními učiteli ve třídách, 8.45 – 9.30 hod., společné zahájení školního roku v tělocvičně školy.

 • 3. 9. (úterý) program ve třídách, třídnické hodiny, organizační záležitosti, seznámení s organizací školního roku, plánovanými akcemi, informace k elektronické žákovské knížce, rozdávání učebnic.
Výuka 1. ročníku 7.55 – 9.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku 7.55 – 10.30 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku 7.55 – 11.00 hodin

Výdej obědů od 11.15 do 13.15 hodin

 • 4.9. – 6. 9. (středa – pátek) výuka ve všech třídách bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin ve zkráceném režimu.
Výuka 1. ročníku 8.00 – 10.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku středa 8.00 – 11.00 hodin,  čtvrtek-pátek   8.00 – 11.25 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku středa 8.00 – 11.25 hodin, čtvrtek – pátek  8.00 – 12.30 hodin

Provoz školní družiny: od pondělí 2. 9. 2019 ráno od 6.00 hod., odpoledne do 16.00 hod.

Provoz školního klubu: od úterý 3. 9. od 11.30 hod. do 15.15 hod. (Běžný provoz klubu ve školním roce je do 15.30 hodin, platí od 9. 9.)

Zápis do školní družiny a školního klubu proběhne 2. 9. – 4. 9. 2019. Rodiče mohou přihlašovat své děti v  družině v době od 6.00 do 8.00 hod., od 12.00 do 16.00 hod. Přihlášky budou k dispozici u vychovatelek a třídních učitelů.

Provoz školní jídelny: Výdej obědů: 11.15 do 13.15 hodin. (Výdej obědů během školního roku je od 11.25 do 13.30 hodin.)

Další důležité informace:

 • Celoroční plán školy bude zveřejněn v průběhu září.
 • Informace o sešitech naleznete v odkazech níže, stejně jako organizaci školního roku, důležité termíny a seznam třídních učitelů.
 • Nabídku zájmových kroužků a přihlášku obdrží žáci v prvním školním týdnu, bude zveřejněna i na webových stránkách školy.
 • Žáci šestého ročníku– rozpis rozdělení žáků do tříd bude uveden 2. 9. na vchodových dveřích a na chodbách školy. Žáci ze spádových škol jsou zařazeni společně, v rámci jedné třídy (vyhověli jsme požadavkům zákonných zástupců i vedení škol). Bližší informace ohledně adaptačního pobytu obdrží žáci 2. 9. od třídních učitelů.

Rodičům děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a měly radost ze školních úspěchů.

Mgr. Dagmar Tobolová a kolektiv zaměstnanců

 

Organizace školního roku 2019/2020

Termíny prázdnin a státních svátků ve šk. roce 2019/2020
Státní svátek – Den české státnosti sobota 28. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu pondělí 28. října 2019
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii neděle 17. listopadu 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna)

Státní svátek – Nový rok středa 1. ledna 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny pondělí 24. února až pátek 29. února 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna 2020
Svátek – Velký pátek pátek 10. dubna 2020
Státní svátek – Velikonoční pondělí pondělí 13. dubna 2020
Státní svátek – Svátek práce pátek 1. května 2020
Státní svátek – Den vítězství pátek 8. května 2020
Hlavní prázdniny středa 1. července až pondělí  31. srpna 2020

(vyučování začne v úterý 1. září 2020)

 

Důležité termíny školního roku 2019/2020
Zahájení vyučování pondělí  2. září 2019
Třídní schůzky – informační úterý 10. září 2019
Čtvrtletní pedagogická rada úterý 19. listopadu 2019
Třídní schůzky a individuální pohovory úterý 19. listopadu 2019
Den otevřených dveří, vánoční jarmark pátek 29. listopadu 2019
Třídní schůzky a individuální pohovory úterý 14. ledna 2020
Pololetní pedagogická rada pondělí  27. ledna 2020
Vydání vysvědčení za 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
Zápis do 1. třídy základní školy úterý 7. dubna 2020
Čtvrtletní pedagogická rada úterý 21. dubna 2020
Třídní schůzky a individuální pohovory úterý 21. dubna 2020
Zápis do mateřské školy úterý 5. května 2020
Radovánky sobota 6. června 2020
Závěrečná pedagogická rada pondělí 22. června 2020
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd pondělí  29. června 2020
Vydání vysvědčení za 2. pololetí úterý 30. června 2020

 

Organizace školního roku 2019/2020 (http://www.msmt.cz/file/46145_1_1/)