Organizace školního roku 2018/2019 a prvního týdne školy

Organizace školního roku 2018/2019 a prvního týdne školy

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

krásné slunečné dva měsíce prázdnin jsou za námi. Věříme, že jste si je všichni společně užili, zažili spoustu nevšedních zážitků a že jste načerpali síly do nového školního roku. Doufáme, že bude pro všechny úspěšný a zajímavý. Čekají na vás nové odborné učebny – počítačová, jazyková a učebna chemie.  Už se na vás těší nejen pedagogové, ale i další zaměstnanci školy.

Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září, budova se otevře v 7.40 hodin.

 • Prvňáčci společně s rodiči slavnostně zahájí svůj první školní den v hudebně školy.
 • Třídy prvního stupně jsou již tradičně umístěny v historické budově školy, třídy druhého stupně v přístavbě.
 • Informaci o rozmístění tříd (včetně seznamu žáků nově vytvořených 6. tříd a přestupujících žáků) vyvěsíme na vchodové dveře.
 • Bližší informace o cenách stravného a přihlášky jsou v záložce Jídelna.
 • V prvním týdnu školního roku bude výuka zkrácena a proběhne podle níže uvedeného harmonogramu, od pondělí 10. září pak již standardně podle rozvrhu.

Organizace vyučování v prvním školním týdnu od 3. 9. – 7. 9. 2018

 • 3. 9.(pondělí) budou žáci ve škole do 9.30 hodin. Pro žáky, kteří případně čekají na oběd, bude zajištěn dohled. Výdej obědů proběhne od 10.30 do 12.00 hodin (jen pro přihlášené strávníky).

1. třída

Slavnostní zahájení v 8.00 hodin v hudebně školy, pokračování v učebně 1. třídy (děti a rodiče přivítá ředitelka školy Mgr. Dagmar Tobolová společně s třídní učitelkou, děkan Mons. Mgr. Rudolf Sikora a zástupce obce).

2.– 9. třída

Zahájení v 8:00 hodin s třídními učiteli ve třídách, 8.45 – 9.30 společné zahájení školního roku v tělocvičně školy.

 • 4. 9. (úterý) program ve třídách, třídnické hodiny, organizační záležitosti, seznámení s organizací školního roku, plánovanými akcemi, informace k elektronické žákovské knížce, rozdávání učebnic.
Výuka 1. ročníku 7.55 – 9.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku 7.55 – 10.30 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku 7.55 – 11.00 hodin

Výdej obědů od 10.30 do 12.30.

 

 • 5. 9. – 7. 9. (středa – pátek) výuka ve všech třídách bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin ve zkráceném režimu.
Výuka 1. ročníku 8.00 – 10.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku 8.00 – 11.00 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku 8.00 – 11.25 hodin

Provoz školní družiny: od pondělí 3. 9. 2018 ráno od 6.00 hod., odpoledne do 16.00 hod.

Provoz školního klubu: od úterý 4. 9. od 11.30 hod. do 15.00 hod. (Běžný provoz klubu ve školním roce je do 15.15 hodin, platí od 10. 9.)

Zápis do školní družiny a školního klubu proběhne 3. 9. 2018. Rodiče mohou přihlašovat své děti v  družině v době od 6.00 do 12.00 hodin. Přihlášky budou k dispozici u vychovatelek a třídních učitelů.

Provoz školní jídelny: Výdej obědů: 11.15 – 13.30 hodin. (Výdej obědů během školního roku je od 11:25 do 13.30 hodin.)

Další důležité informace:

 • Celoroční plán školy bude zveřejněn na začátku září.
 • Informace o sešitech naleznete v odkazech níže, stejně jako organizaci školního roku, důležité termíny a seznam třídních učitelů.
 • Nabídku zájmových kroužků a přihlášku obdrží žáci v prvním školním týdnu, bude zveřejněna i na webových stránkách školy.
 • Žáci šestého ročníku – rozpis rozdělení žáků do tříd bude uveden 3. 9. na vchodových dveřích a na chodbách školy. Žáci ze spádových škol jsou zařazeni společně, v rámci jedné třídy (vyhověli jsme požadavkům zákonných zástupců i vedení škol). Bližší informace ohledně adaptačního pobytu obdrží žáci 3. 9. od třídních učitelů.

Rodičům děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a měly radost ze školních úspěchů.

Mgr. Dagmar Tobolová a kolektiv zaměstnanců

 

      (přehled státních svátků, prázdnin)

     (možnost zakoupení ve škole do vyprodání zásob)

   (k zakoupení ve škole u třídních učitelů)

 

Zkratky předmětů – šk. rok 2018/19

 • Čj – Český jazyk a literatura
 • M – Matematika
 • Aj – Anglický jazyk
 • Nj – Německý jazyk
 • Rj – Ruský jazyk
 • D – Dějepis
 • F – Fyzika
 • Hv – Hudební výchova
 • Ch – Chemie
 • Inf – Informatika
 • – Pracovní činnosti
 • Prv – Prvouka
 • – Přírodopis
 • Pří – Přírodověda
 • Tv – Tělesná výchova
 • Vl – Vlastivěda
 • Vko – Výchova k občanství
 • Vkz -Výchova ke zdraví
 • Vv – Výtvarná výchova
 • Z – Zeměpis

Volitelné předměty

 • CvM – Cvičení z matematiky
 • Ml –  Malý logik
 • Přs – Přírodovědný seminář
 • Ced – Cestovatelský deník
 • Sa – Sportovní aktivity
 • KAj – Konverzace v anglickém jazyce
 • CvČj – Cvičení z českého jazyka
 • InfP – Informatika v praxi
 •  SeF  – Seminář z fyziky

Nepovinné předměty

 • NabK – Římskokatolické náboženství
 • NabE – Evangelické náboženství (zájmový kroužek)