Výchovou k bezpečnosti na dopravních komunikacích

Výchovou k bezpečnosti na dopravních komunikacích

Šikulové zahájili nový rok kroužkem dopravní výchovy, ve kterém je již několik let provází paní učitelka autoškoly Alena Šelongová. Děti se seznamovaly s dopravními situacemi na křižovatkách. Na videích, na kterých byly simulovány konkrétní případy, s nimiž se účastníci silničního provozu mohou setkat, řešily přednosti v jízdě.

Protože kroužek již navštěvují delší dobu a mají spoustu nejen vědomostí, ale i praktických zkušeností z her na dopravním hřišti u školy, jejich řešení byla převážně správná. Za to jim patřila od paní Šelongové pochvala. Již dnes můžeme říci, že z nich vyrůstají platní účastníci silničního provozu.

Marie Bijoková, vychovatelka ŠD

20190104_140749 20190104_140812 20190104_141044