VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ TŘÍDU!!!

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ TŘÍDU!!!

I letos probíhala soutěž o nejhezčí třídu. Tentokrát jsme hodnotili výzdobu a úklid ve třídách od října do března. A jak bodování dopadlo? Na 1. stupni se letos snažily všechny třídy a tak bylo hodnocení opravdu napínavé. První místo nakonec obsadili druháčci paní učitelky Molinové, hned za ní však na druhém místě skončily hned tři třídy a to 1. A, 3. a 4. třída. O 3. místo se podělili žáčci z 1. B a páťáci.

Na druhém stupni si nejlépe vedli šesťáci, těsně, pouze o jeden bod nakonec první místo vybojovala 6. A. Všichni žáci, kteří se snažili třídu zvelebit a dohlíželi na pořádek, si zaslouží pochvalu, stejně jako jejich třídní učitelé, kteří je k tomu vedli. Protože se už letos nesejdeme všichni, vítězné třídy se mohou první školní týden těšit na sladké ledové překvapení. Gratulujeme a přejeme, ať i příští školní rok se vám ve vaší třídě učí příjemně a rádi tam trávíte čas J.

 

Školní parlament

 

1. stupeň
Třída Body Pořadí
1. A 98 2.
1. B 88 3.
2. A 99 1.
3. A 98 2.
4. A 98 2.
5. A 88 3.
2. stupeň
Třída Body Pořadí
6. A 95 1.
6. B 94 2.
6. C 94 2.
7. A 87 5.
7. B 84 6.
7. C 89 4.
8. A 89 4.
8. B 92 3.
8. C 69 9.
9. A 80 7.
9. B 72 8.