4. třída

Milí žáci,

níže jsou uvedeny stručné informace, které jste podrobněji rozepsané obdrželi e-mailem:

  • Termín vkládání výukových materiálů na web jsme pro přehlednost sjednotili, tedy vždy v průběhu pátku budou zveřejněny materiály na celý následující týden.
  • Tabulka s přehledem výuky (hodiny jsou číslovány, řazeny dle jednotlivých předmětů) a domácích úkolů (značeny červeně, s termínem jejich vypracování) bude na následující týden zveřejněna u jednotlivých tříd vždy v průběhu pátku.
  • DÚ budou vždy 2 samostatné hlavní (mimo plánované vyučovací hodiny) a několik menších (ty budete plnit v rámci výuky daného předmětu).
  • Stanovené vyučovací hodiny na Skype uvedené v přehledu jsou pro Vás povinné (pro ty, kteří máte připojení k internetu), pokud se jich nebudete moci zúčasnit, jste povinni e-mailem se omluvit danému učiteli.
  • Konzultace na Skype jsou dobrovolné, jsou určeny pro žáky napříč ročníky.

Přeji Vám všem hodně úspěchů při tomto způsobu vzdělávání, podle Vašich ohlasů se Vám on-line výuka líbí 😉 .

Tak s chutí do toho!

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Tabulky s rozpisem on-line konzultací a výukou

Výuka v pondělí 15. 6. 2020 – pátek 19. 6. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 8. 6. 2020 – pátek 12. 6. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 1. 6. 2020 – pátek 5. 6. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 25. 5. 2020 – pátek 1. 6. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 18. 5. 2020 – pátek 22. 5. 2020

Český jazyk

Matematika 

Anglický jazyk 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Shrnutí učiva a úkolů 

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 11. 5. 2020 – pátek 15. 5. 2020

Český jazyk 

Matematika 

Anglický jazyk 

Přírodověda

Vlastivěda 

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 4. 5. 2020 – čtvrtek 7. 5. 2020

Český jazyk

Matematika 

Anglický jazyk 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Shrnutí učiva a úkolů 

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 27. 4. 2020 – čtvrtek 30.4. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda 

Shrnutí učiva a úkolů 

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 20. 4. 2020 – pátek 24. 4. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů 

______________________________________________________________________

Výuka v úterý 14. 4. 2020 – pátek 17. 4. 2020

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk 

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů 

______________________________________________________________________

Výuka v pondělí 6. 4. 2020 – středa 8. 4. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka ve čtvrtek 2. 4. 2020 a pátek 3. 4. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Shrnutí učiva a úkolů