8.A

Milí žáci,

níže jsou uvedeny stručné informace, které jste podrobněji rozepsané obdrželi e-mailem:

  • Na dny pondělí 30. 3. – středa 1. 4. nemáte vloženy žádné nové výukové materiály, abyste měli čas doplnit si vše, co jste nestihli a naučili se pracovat se Skype. Nové učivo na tento týden bude zveřejněno ve středu 1. 4., a to na čtvrtek – pátek.
  • Termín vkládání výukových materiálů na web jsme pro přehlednost sjednotili, tedy vždy v průběhu pátku budou zveřejněny materiály na celý následující týden.
  • Tabulka s přehledem výuky (hodiny jsou číslovány, řazeny dle jednotlivých předmětů) a domácích úkolů (značeny červeně, s termínem jejich vypracování) bude na následující týden zveřejněna u jednotlivých tříd vždy v průběhu pátku.
  • DÚ budou vždy 2 samostatné hlavní (mimo plánované vyučovací hodiny) a několik menších (ty budete plnit v rámci výuky daného předmětu).
  • Stanovené vyučovací hodiny na Skype uvedené v přehledu jsou pro Vás povinné (pro ty, kteří máte připojení k internetu), pokud se jich nebudete moci zúčasnit, jste povinni e-mailem se omluvit danému učiteli.
  • Konzultace na Skype jsou dobrovolné, jsou určeny pro žáky napříč ročníky.

Přeji Vám všem hodně úspěchů při tomto způsobu vzdělávání, podle Vašich ohlasů se Vám on-line výuka líbí 😉 .

Tak s chutí do toho!

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

Tabulky s rozpisem on-line konzultací a výukou

Výuka v pondělí 6. 4. 2020 – středa 8. 4. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Německý jazyk

Ruský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis

Fyzika

Chemie

Informatika

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka ve čtvrtek 2. 4. 2020 a pátek 3. 4. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Německý jazyk

Ruský jazyk

Dějepis

Přírodopis

Fyzika 

Cestovatelský deník 

Chemie

Shrnutí učiva a úkolů

______________________________________________________________________

Výuka v týdnu od 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk 

Matematika

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis

Fyzika

Informatika

Výchova k občanství

Cestovatelský deník

Chemie

viz. předešlý týden

 

_________________________________________________________________

Výuka ve dnech 12. – 13. 3. + v  týdnu 16. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Výchova k občanství

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Chemie

Fyzika

Cestovatelský deník

Informatika