Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Milí žáci, vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme již tradičně  pro naše žáky připravili velkou nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Věříme, že každý vybral podle svého zájmu. Jednotlivé kroužky svou činnost zahájí od 19. 9., ukončeny budou 16. 6. 2023.

Kroužky vedené externisty zahajují činnost v jiném termínu, na základě domluvy s konkrétním lektorem.

V letošním školním roce budou otevřeny tyto zájmové kroužky:

 1. Čtenářský kroužek Divíšek
 2. Keramika 1. – 2. ročník
 3. Keramika 3. – 5. ročník
 4. Kreativní kroužek 1. – 2. ročník
 5. Pěvecký sbor 1. stupeň
 6. Pěvecký sbor 2. stupeň
 7. Školní kapela
 8. Kytarový kroužek
 9. Mladý zahrádkář
 10. Němčina hravě 4. – 6. ročník
 11. Vaření 2. stupeň
 12. Florbal dívky 2. stupeň
 13. Florbal chlapci 8. a 9. ročník
 14. Florbal chlapci 6. a 7. ročník
 15. Stolní tenis, 2. stupeň
 16. Fitness – posilování 8. a 9. ročník
 17. Míčové hry 2. stupeň
 18. Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9. ročník
 19. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. ročník
 20. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. ročník
 21. Šachy
 22. Beskyďáček
 23. Happy dance
 24. Gymnastika

Dagmar Tobolová
ředitelka školy