Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Milí žáci, vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme již tradičně  pro naše žáky připravili velkou nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Věříme, že každý si vybere podle svého zájmu. Jednotlivé kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 přihlášených žáků a svou činnost zahájí od 20. 9., ukončeny budou 17. 6. 2022.

Kroužky vedené externisty zahajují činnost v jiném termínu, na základě domluvy s konkrétním lektorem.

Bližší informace o obsahové náplni kroužků, časech konání a lektorech naleznete v příloze. Přihlášku si můžete vytisknout nebo vyzvednout u třídního učitele.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do středy 15.9.2021, následně dne 17.9. 2021 bude zveřejněno, které kroužky se budou otevírat (v závislosti na zájmu a počtu přihlášek).

Dagmar Tobolová
ředitelka školy

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022

 • Čtenářský klub Divíšek I., II., Čteme si s družinou
 • Keramika 1. a 2. třída
 • Šikovné ručičky (kreativní kroužek)
 • Počítačový kroužek 1. stupeň
 • Klub zábavné logiky a deskové hry 1. stupeň
 • Anglické divadlo pro 3. – 5. třídu
 • Sportovní aktivity
 • Pěvecké sbory, příp. kapela
 • Tvorba účesů
 • Angličtina pro 2. stupeň
 • Florbal dívky 2. stupeň
 • Fotbal / Florbal chlapci 2. stupeň
 • Kytarový kroužek
 • Kroužek školního ekotýmu
 • Klub zábavné logiky a deskových her 2. stupeň
 • Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
 • Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 • Kurz psaní všemi deseti
 • Stolní tenis 2. stupeň
 • Dramatický kroužek 2. stupeň
 • Dovedné ruce 1. stupeň

Kroužky vedené externisty:

 • Šachy
 • Beskyďáček
 • Happy dance – taneční kroužek
 • Gymnastika

Náboženství:

 • Římskokatolické náboženství
 • Evangelické náboženství