Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce   Telefon   E-mail
Mgr. Dagmar Tobolová    ředitelka školy 727 946 227   reditelka@zshnojnik.com
PhDr.Lenka Skřekucká    statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky školy
pro 1. a 2. stupeň
727 946 228   zastupce@zshnojnik.com
 Mgr. Zdeňka Věřbová zástupce ředitelky školy pro ekonomiku a provoz 727 946 215  verbova.z@zshnojnik.com

 Učitelé ZŠ

Jméno a příjmení E-mail                        
Mgr. Ivana Blablová blablova.i@zshnojnik.com
PhDr. Magdalena Brchaňová magdalena@alvita.cz, 733 184 258 – mentor pro individuální vzdělávání
Mgr. Pavlína Budinská budinska.p@zshnojnik.com
Mgr. Petra Buzková buzkova.p@zshnojnik.com
Bc. Marcela Divínová divinova.m@zshnojnik.com
Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková dvorackova.r@zshnojnik.com
Mgr. Ivo Fišer fiser.i@zshnojnik.com
Mgr. Martin Gelnar gelnar.m@zshnojnik.com
Mgr. Barbora Horinová horinova.b@zshnojnik.com
Mgr. Martina Imider, Ph.D. imider.m@zshnojnik.com
Mgr. Jitka Jurgová jurgova.j@zshnojnik.com
Mgr. Jan Khýr khyr.j@zshnojnik.com
Mgr. Magdaléna Klímová klimova.m@zshnojnik.com  https://zemma.webnode.cz/
Mgr. Petra Kufová kufova.p@zshnojnik.com
Mgr. Hana Kurillová kurillova.h@zshnojnik.com
Mgr. Dagmar Lokayová lokayova.d@zshnojnik.com
Mgr. Magda Luzarová luzarova.m@zshnojnik.com
Mgr. Karla Molinová molinova.k@zshnojnik.com
Mgr. Karla Novobilská novobilska.k@zshnojnik.com
Mgr. Lenka Plachtová plachtova.l@zshnojnik.com
Mgr. Zuzana Pyszková pyszkova.z@zshnojnik.com
Mgr. Vít Pyško pysko.v@zshnojnik.com
Ing. Irina Romaněnko romanenko.i@zshnojnik.com
Mgr.  Ilona Rucká rucka.i@zshnojnik.com
Mgr. Klára Rylková rylkova.k@zshnojnik.com
PhDr. Lenka Skřekucká zastupce@zshnojnik.com
Mgr. Marie Škvarová skvarova.m@zshnojnik.com
Mgr. Jana Štěpánková stepankova.j@zshnojnik.com
Mgr. Dagmar Tobolová reditelka@zshnojnik.com
Mgr. Zdeňka Věřbová verbova.z@zshnojnik.com
Mgr. Helena Vidláková vidlakova.h@zshnojnik.com
Ing. Iveta Vranayová vranayova.i@zshnojnik.com
Mgr. Kateřina Wiejová wiejova.k@zshnojnik.com
Mgr. Nikola Zarembová zarembova.n@zshnojnik.com

 Asistenti pedagoga ZŠ

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Mgr. Ivana Blablová  asistent pedagoga blablova.i@zshnojnik.com
Kristýna Burdíková asistent pedagoga,  vychovatelka ŠK burdikova.k@zshnojnik.com
Lucie Dárková asistent pedagoga darkova.l@zshnojnik.com
Ivana Guziurová asistent pedagoga guziurova.i@zshnojnik.com
Renáta Hanuščáková asistent pedagoga hanuscakova.r@zshnojnik.com
Michaela Kiedroňová asistent pedagoga kiedronova.m@zshnojnik.com
Helena Korčová asistent pedagoga,  vychovatelka ŠK korcova.h@zshnojnik.com
Naděžda Rzymanová asistent pedagoga rzymanova.n@zshnojnik.com
Ing. Iveta Vranayová asistent pedagoga vranayova.i@zshnojnik.com

 Učitelé MŠ

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Klára Bubláková učitelka bublakova.k@zshnojnik.com
Karina Brozdová, Dis. učitelka brozdova.k@zshnojnik.com
Michaela Karzelová učitelka karzelova.m@zshnojnik.com
Šárka Kurová učitelka kurova.s@zshnojnik.com
Bc. Dagmar Martinková učitelka martinkova.d@zshnojnik.com
Mgr. Jarmila Mecová učitelka mecova.j@zshnojnik.com
Pavla Morcinková učitelka morcinkova.p@zshnojnik.com
Soňa Ottová  vedoucí učitelka ottova.s@zshnojnik.com 731 492 971
Kateřina Salajková učitelka salajkova.k@zshnojnik.com
Jana Kubová šk. asistentka kubova.j@zshnojnik.com

 Vychovatelky školní družiny a školního klubu

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Marie Bijoková vychovatelka ŠD bijokova.m@zshnojnik.com
Lenka Folwarczná  vychovatelka ŠD folwarczna.l@zshnojnik.com
Helena Korčová vychovatelka ŠK korcova.h@zshnojnik.com
Kristýna Burdíková vychovatelka ŠK burdikova.k@zshnojnik.com

 Provozní a správní zaměstnanci ZŠ

Jméno a příjmení Funkce                              E-mail
Jolana Zalupská účetní, ek. úsek ekonom@zshnojnik.com
Miroslava Šebáková hospodářka, školní asistent sekretariat@zshnojnik.com
Ing. Petr Chalupa školník chalupa.p@zshnojnik.com
Karel Chour údržbář
PhDr. Eva Fojtíková knihovnice knihovna@zshnojnik.com
Štefánia Beláková provozní pracovnice
Gabriela Molinová provozní pracovnice
Marie Soviarová provozní pracovnice
Alena Volná provozní pracovnice
Jana Ponížilová provozní pracovnice
Vladislava Smrčková provozní pracovnice

Provozní a správní zaměstnanci MŠ

Jméno a příjmení             Funkce               
Lenka Plonková  školnice
Marie Tomanovičová provozní pracovnice

Školní jídelna ZŠ

Jméno a příjmení Funkce    E-mail       Telefon              
Lenka Martynková   vedoucí ŠJ    jidelna@zshnojnik.com    727 946 230
Pavlína Kostrhúnová    hlavní kuchařka
Milena Ciahotná kuchařka
Lenka Lipková kuchařka
Kateřina Macháčková kuchařka
Ilona Pospěchová kuchařka
Anna Šticová kuchařka

 Školní jídelna MŠ

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Ilona Pospěchová    vedoucí ŠJ pospechova.i@zshnojnik.com
Libuše Brázdová kuchařka