Zápis do 1. třídy aneb Pojďte s námi za zvířátky

Zápis do 1. třídy aneb Pojďte s námi za zvířátky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se doba zápisu  do 1. třídy a jistě se všichni předškoláci na tento svůj velký den těší. Bohužel v tuto chvíli nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání zápisu, zda budou moci být děti přítomny osobně.

Proto je organizace zápisu nastavena tak, aby umožňovala také distanční průběh, tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Samozřejmě pokud to bude možné, rádi se s vámi všemi setkáme osobně.

Zápis k povinné školní docházce v Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník se uskuteční v termínu od 13. dubna 2021 do 20. dubna 2021.
Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat 13. dubna a 20. dubna.

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se v tomto termínu neuskuteční.
 • V letošním školním roce se k zápisu mohou hlásit děti narozené v září až prosinci roku 2014, dále pak v lednu až srpnu roku 2015.
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí si prosím vytiskněte a doručte vyplněnou na sekretariát školy těmito doporučenými způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky f8bkmu3),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariat@zshnojnik.com),
 3. poštou (Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120, 739 53 Hnojník), rozhodující je datum podání na poštu,
 4. osobně (zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte ve dnech 13. dubna a 20. dubna).
 • Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo MŠMT.
 • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem
  s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
 • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nabízíme Vám možnost rezervace termínu a času.
 • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 13. dubna a 20. dubna. Termín a čas si prosím zarezervujte v níže přiloženém kalendáři.
  (klikněte na odkaz zde)      Rezervace termínu zápisu 
 • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (ředitelka školy 727 946 227).
 • Ostatní uvedené způsoby podání žádosti je možné doručit v uvedeném termínu od 13. dubna do 20. dubna 2021.
 • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 727 946 227).

 Potřebné dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 2. Zápisní list pro školní rok 2021-2022.
 3. Rodný list dítěte – kopie.
 4. Žádost o odklad (s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa, odevzdejte do 20. 4.).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část zápisu

Jak již bylo uvedeno, je pravděpodobné, že motivační část zápisu bude letos zrušena. Tato mimořádná situace je pro děti určitě zklamáním, jistě se na svůj velký den těšily. Nechceme je o tento zážitek připravit, proto na začátku nového školního roku plánujeme uspořádání neformálního motivačního zápisu pro všechny přihlášené děti. Přichystáme pro ně různé zábavné odpoledne s různými úkoly a soutěžemi. Naši žáci v rolích pohádkových bytostí společně s paní učitelkou 1. třídy  je provedou  školou, zasoutěží si, popovídají, zkrátka užijí si krásné odpoledne.  Věříme, že dětem tak zpříjemníme vstup do nové školy a překonáme společně strach z neznáma. O termínu Vás budeme včas informovat.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte.

Těší se na Vás

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení:

Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde, rovněž je lze vyzvednout ve vestibulu naší školy.

Formát Word

Formát PDF

Přílohy

Podobné aktuality

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaného Ministerstvem...

Publikováno