Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník

Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník

CZ.1.07/1.1.24/02.0114

Hlavním cílem projektu je vytvoření inovativních výukových materiálů (tzv. pracovních listů) pro výuku přírodovědného předmětu na ZŠ Hnojník – konkrétně předmětu Přírodopis. Díky tomu dojde k vytvoření výukové podpory pro žáky (ale i pedagogy – z pohledu metodických příruček k pracovním listům), které mají za cíl více zatraktivnit bádání v přírodních vědách a motivovat žáky pro další studium v daném oboru zájmu.

Informace o projektu:

  • Operační program: 7.1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Název výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1
  • Termín realizace: 01.06.2013 až 31.12.2014
  • Celkové náklady projektu: 789 378,70

Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK II. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Popis projektu:

Systém současné výuky přírodovědného oboru (předmětu Přírodopis) na škole je třeba inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky naší školy, netěší se tato oblast velkému zájmu ze strany žáků. Řešení se skrývá v přípravě inovovaných vzdělávacích materiálů (celkem 100 ks pracovních listů) pro Přírodopis, a to s více regionálním zaměřením a praktickými příklady a pokusy. Dalším produktem bude zabezpečení školních pomůcek potřebných pro výuku daného předmětu, jako podpory vytvořených výukových listů. Oba tyto produkty jsou určeny pro žáky 6. – 9. ročníku hodin Přírodopisu. Posledním produktem je uspořádání (pro školu inovativních) dvou praktických projektových dnů pro žáky 7. ročníku (včetně žáků přírodopisného semináře). Projekt bude kromě těchto produktů pro školu inovativní i v novém způsobu chápání výuky a získávání informací u žáků druhého stupně ZŠ, a to ve formě elektronických verzí výukových listů na internetu.

Průběh projektu:

V současné době je projekt ve své polovině. Byly vytvořeny první pracovní listy ze všech požadovaných ročníků, tyto listy byly také předloženy k otestování žákům školy a momentálně se vyhotovuje zpětná vazba na tyto materiály.

Odkazy projektových dnů:

Podobné aktuality

Třídní schůzky on-line

Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol jsme bohužel nuceni konat lednové třídní schůzky formou...

Publikováno
Provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, bohužel naše společné přání – prezenční vzdělávání našich dětí – zůstává zatím nesplněno. Na základě...

Publikováno