Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník

Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník

CZ.1.07/1.1.24/02.0114

Hlavním cílem projektu je vytvoření inovativních výukových materiálů (tzv. pracovních listů) pro výuku přírodovědného předmětu na ZŠ Hnojník – konkrétně předmětu Přírodopis. Díky tomu dojde k vytvoření výukové podpory pro žáky (ale i pedagogy – z pohledu metodických příruček k pracovním listům), které mají za cíl více zatraktivnit bádání v přírodních vědách a motivovat žáky pro další studium v daném oboru zájmu.

Informace o projektu:

  • Operační program: 7.1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Název výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1
  • Termín realizace: 01.06.2013 až 31.12.2014
  • Celkové náklady projektu: 789 378,70

Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK II. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Popis projektu:

Systém současné výuky přírodovědného oboru (předmětu Přírodopis) na škole je třeba inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky naší školy, netěší se tato oblast velkému zájmu ze strany žáků. Řešení se skrývá v přípravě inovovaných vzdělávacích materiálů (celkem 100 ks pracovních listů) pro Přírodopis, a to s více regionálním zaměřením a praktickými příklady a pokusy. Dalším produktem bude zabezpečení školních pomůcek potřebných pro výuku daného předmětu, jako podpory vytvořených výukových listů. Oba tyto produkty jsou určeny pro žáky 6. – 9. ročníku hodin Přírodopisu. Posledním produktem je uspořádání (pro školu inovativních) dvou praktických projektových dnů pro žáky 7. ročníku (včetně žáků přírodopisného semináře). Projekt bude kromě těchto produktů pro školu inovativní i v novém způsobu chápání výuky a získávání informací u žáků druhého stupně ZŠ, a to ve formě elektronických verzí výukových listů na internetu.

Průběh projektu:

V současné době je projekt ve své polovině. Byly vytvořeny první pracovní listy ze všech požadovaných ročníků, tyto listy byly také předloženy k otestování žákům školy a momentálně se vyhotovuje zpětná vazba na tyto materiály.

Odkazy projektových dnů:

Podobné aktuality

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků, na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ze dne 18.3.2020  (Opatření k organizaci zápisů k...

Publikováno
Ošetřovné

Ošetřovné

Vážení rodiče, s účinností od pondělí 16.března 0:00 do 24. března 06:00, z důvodu zamezení dalšímu šíření koronaviru, vláda zakázala volný pohyb...

Publikováno